Eneste rådgivende ingeniørselskap over verdens 200 største grønne selskaper

Sweco:

0

– Vi er selvsagt stolte over å havne på denne listen. Bærekraft er en uttalt del av vårt selskapsformål, og hele vår virksomhet dreier seg om bærekraftig by- og samfunnsutvikling, sier adm. direktør Grete Aspelund i Sweco.

Listen, som har fått navnet The Carbon Clean 200, rangerer de største grønne børsnoterte selskapene i verden basert på deres totale inntekt fra ren energi. Dette er første gang denne rangeringen gis ut, og den vil oppdateres hvert kvartal. Ingen norske selskaper nådde opp i kåringen.

– At Sweco er med på listen viser at vi er en viktig global aktør, og gjenspeiler vår størrelse så vel som vår lange satsing på fornybar energi. Vi har grønn kompetanse over hele Europa, og er til enhver tid involvert i store prosjekter hvor bærekraft står i fokus, sier energi- og miljørådgiver i Sweco, Mikael af Ekenstam.