– Vent nå litt, det er ikke så enkelt, grensesnittet er uklart

Integra Ung:

0

Han sier at han nettopp er ferdig på teknisk fagskole elkraft, med offisiell tittel fagskoleingeniør. Han tok dette på deltid, etter jobb og i helger, over fire år.

-Fra før er jeg utdannet elektriker med fagbrev og jobbet som serviceelektriker og BAS på noen prosjekter i syv år før jeg begynte som prosjektleder på service i samme firma. Jeg begynte som prosjektleder midtveis i skolegangen og høstet erfaringer fra jobben som hjalp meg på skolen, og omvendt, sier han.

Han forklarer at han som serviceleder tar imot små og mellomstore jobber, og sender montørene rundt på jobb.

-Jeg drar også på befaringer og regner priser på jobber og følger opp kunder. Det er jobber i størrelser fra 2 000,- til 3 000 000,-. De fleste ligger på under 100 000,-, beskriver han.

Han har også ansvaret for svakstrømavdelingen, altså alarm, ITV, brann og adgangskontroll. Men priser også vanlige sterkstrømjobber, og er godkjent med FG-750-prosjektering av brannalarmanlegg.

-Jeg har også påtatt meg delvis ansvar for utplasseringselever og lærlinger, forteller han.

-Med dette som bakgrunn, fattet du altså interesse for Integra Ung?

-Det kom en forespørsel via Nelfo til daglig leder hos arbeidsgiveren. Han videresendte dette til meg, og jeg takket ja ettersom jeg er interessert i være en del av bransjens utvikling. Min jobb er kanskje ikke rettet direkte mot ITB, men jeg representerer installatøren og elektrikeren i spørsmål angående ITB og hvordan det kan gjennomføres. ITB-anlegg er ofte underlagt elektroentreprisen, og det kan bli et problem når elektrikeren ikke er kjent med løsninger og type anlegg, fastslår Philip.

Han synes han får mye ut av medlemskapet, og at han kommer med input fra «sin side av bordet».

-Når vi møtes hører jeg på hva de andre sier og noterer meg utfordringer, løsninger og annet som er relevant for faget mitt, sier han. Han forklarer at ITB ikke bare integrerer de tekniske anleggene, men også de forskjellige leverandørene og entreprenørene, slik at et godt samarbeid er vesentlig for å sikre et godt resultat.

-Jeg synes dette er veldig interessant, og jeg deltar ganske aktivt i diskusjoner og debatter. Det er ikke alltid jeg har noe å bidra med, men jeg hører på de andre, og hvis det er noe som relaterer seg til meg og mitt felt så kommer jeg med innspill, forsikrer han.

Elektrikerens jobb?

Foto: Philip Eliassen savner tverrfaglig samarbeid mellom de tekniske entreprenørene, spesielt mot konsulenter og RIE.

Han nevner eksempelvis når andre kan avfeie noe som; «Det er jo elektrikerens jobb, det fikser han».

-Men da kan jeg hoppe inn og si; «Vent nå litt, det er ikke så enkelt fordi grensesnittet er uklart». Eksempelvis.  

Philip Eliassen håper på et tverrfaglig samarbeid mellom de tekniske entreprenørene, spesielt mot konsulenter og RIE.

-Utbyggere og byggherrer må også skoleres og få informasjon om hva som er mulig slik at kravspekk blir så tydelig som mulig og slik at kravene til de forskjellige underleverandørene er krystallklare. Det er viktig at alle priser den samme jobben i en konkurransesituasjon, påpeker han.

Hvordan dette samarbeidet skal kunne etableres er han noe usikker på. Han understreker at han er relativt ny i prosjektlederstillingen og i hans kontakt med bransjeorganisasjoner. Derfor synes han det er greit og få hjelp av Integra til å arrangere og etablere nødvendig kontakt og informasjon.

Han har involvert kollegaer i noen av spørsmålene som har kommet opp i Integras møter, og deres input har han videreformidlet.

– Vi har også blitt introdusert for BVP-anbud. Dette er noe jeg synes er veldig interessant og som jeg ønsker å videreformidle til min bedrift, sier han.

Han forteller at Leithe & Christiansen er en elektroentreprenør som sikter på å levere alt av elektrotekniske anlegg.

-Men når det gjelder store, kompliserte integrerte løsninger så setter vi ofte bort prosjekteringen til tredjepartsfirmaer, men vi leverer alt av utstyr og utfører kabling og kobling etc. Vi utfører KNX installasjon og programmering, men SD og toppsystem utføres av andre. Samarbeid og gjensidig forståelse er derfor viktig, sier han, og legger til at selskapet har kompetanse til å prosjektere mindre integrerte anlegg og å vedlikeholde disse. På serviceavdelingen satser de også på smarthusteknologi, som også er en form for ITB, bare i liten skala.

-Hva er karriereveien din videre nå?

-Jeg blir i den jobben jeg har nå fordi jeg trives godt. Jeg sikter på installatørpapirer etter hvert, så får jeg se hvor jeg tar det derfra, men mulighetene for å vokse i Leithe & Christiansen er absolutt tilstede så får vi se hva det kan føre til, avslutter Philip Eliassen.