I samarbeid med Grønn Byggallianse har Kjetil Gulbrandsen ved Høgskolen i Østfold tatt initativ til forskningsprosjektet "Merverdien av grønne bygg." Foto: Solveiog M. Irgens

Høyere husleie i grønne bygg? Og forskjellen på lysegrønt og mørkegrønt

Rådgiver:

0

Til daglig underviser Gulbrandsen i energi- og miljøfag ved Høgskolen i Østfold. Bak seg har han et langt yrkesliv som rådgivende ingeniør og autorisert BREEAM-revisor. I samarbeid med Grønn Byggallianse har han tatt initiativ til forskningsprosjektet ”Merverdien av grønne bygg”, nettopp for å finne ut hva som gir et bygg verdi og hvordan man kan sammenligne verdien av grønne bygg med tanke på salg og utleie.

I dag finnes det et utall merkeordninger og begreper som sier noe om hvor energieffektivt eller miljøvennlig et bygg er. BREEAM og energimerket er kanskje blant de mest kjente. Etter hvert er det også en del som har prosjektert etter de to standardene for passivhus, NS 3700 for bolighus og NS 3701 for næringsbygg. I tillegg har vi etter hvert fått begreper som”plusshus”, ”nullutslippsbygg”, ”nullenergibygg” og ”aktivhus”. Forskningssenteret ZEB har forsøkt å definere ulike kategorier av nullutslippsbygg, avhengig av hva vi tar med i regnestykket – for eksempel utslipp fra materialer, utslipp, drift eller riving.

Selv om BREEAM etter hvert er godt kjent i markedet, er ikke nødvendigvis de ulike kategoriene innenfor BREEAM-klassifiseringene det. En byggherre eller eiendomsutvikler velger selv hvilke av de 70 emnene som skal inngå i sertifiseringen av bygget.

– Det er svært stor forskjell på grønnfargen til et bygg som samsvarer med 30 prosent av oppnåelige poeng – som tilsvarer laveste klassifisering – og 85 prosent som tilsvarer klassifiseringen «Outstanding», forteller Gulbrandsen.

– Skal et bygg virkelig være grønt, er det hvordan bygget fungerer i driftsfasen som teller – ikke hvordan det så ut på tegnebrettet, mener han. Utfordringen ligger i å avdekke hvordan bygget fungerer i drift og om dette samsvarer med det som ble lovet i forkant. Denne bevisførselen må vi legge til rette for i prosjekteringsfasen, understreker Guldbrandsen.

Med dette mener han det er viktig å bestemme seg for hva man skal måle, hvem som skal ha tilgang på de ulike måledataene og hva man skal bruke måledataene til.

– Det er ikke før vi vet hvordan bygget fungerer i driftsfasen, at vi vet om det grønne potensialet faktisk blir utløst og om grønnfargen faktisk har en verdi – for leietaker og byggherre, avslutter Gulbrandsen i en artikkel på Lavenergiprogrammet.no.