Zander Kaaes gate 7 som ligger vegg i vegg med Bergen stasjon er valgt ut av Grønn Byggallianse til å være Månedens Bygg for august.

Zander Kaaes gate 7 ved Bergen stasjon er Månedens Bygg

Rom Eiendom:

0

Bygget er delt i tre fløyer som er på henholdsvis fire, fire og syv etasjer. Det har en tydelig identitet i bybildet samtidig som det er godt tilpasset de historiske omgivelsene.

ROM Eiendom som byggherre har vært opptatt av at hele området løftes. Det nye kontorbygget og opprustning av stasjonen er ment å skape ett nytt og attraktiv byrom for Bergen.

Arealet rundt bygget opparbeides med materialer av høy kvalitet og universell utforming. Nærhet til både Bergen stasjon, bystasjonen og bybanen gjør det enkelt å komme seg til og fra jobb. I kjelleren er det 17 parkeringsplasser og 150 plasser til sykkel.

Nybygget sto ferdig i 2. kvartal 2016 og var allerede da nærmest fullt utleid. Dette viser at sentrumsnære og miljøeffektive bygg er attraktive også i Bergen.

– ROM Eiendom er opptatt av å bidra til en bærekraftig utvikling av landets kollektivknutepunkter og å legge til rette for at flere reiser kollektivt. Vi var derfor glade for at det ble gjort plass til cirka 750 arbeidsplasser ved Bergens beste kollektivknutepunkt, sier administrerende direktør i ROM Eiendom, Petter Eiken.

I mars 2016 gikk det ut en pressemelding om at nybygget ville bli kjøpt opp av KLP Eiendom. Overtakelse finner sted 4. oktober 2016.

– Vi er svært fornøyde med å kjøpe KLPs nye bergenskontor. ROM Eiendom leverer et flott bygg som har en teknisk standard og miljøkvaliteter som er på linje med det vi selv hadde valgt for et nybygg, uttaler administrerende direktør i KLP Eiendom, Gunnar Gjørtz.

Fakta:

  • Breeam Very Good, Passivhus Standard, Klasse A-bygg
  • Areal: 14.850kvm over 7 etasjer
  • Arkitekt:Lund + Slaatto Arkitekter
  • Entrenprenør: LAB
  • Ferdigstillelse: 2. kvartal 2016
  • Leietakere: KLP med 140 ansatte, (2790 kvm), Konkurransetilsynet med 100 ansatte, (4439 kvm) Kristian Gerherd Jebsen Skipsrederi med 100 ansatte (2606 kvm)