Ivrig på videreutdannelse: - Nå er jeg i gang med å pusse opp fransken, forteller Katharina Bramslev i Grønn Byggallianse. Foto: Privat

En høst med oppgaver i kø for Grønn Byggallianse, og på hjemmeplan

Katharina Bramslev:

0

Grønn Byggallianse har per i dag 51 medlemmer, og flere kommer jevnlig til.

– Ja, vi vokser fortsatt jevnt og trutt, slik vi har gjort siden starten i 2003, kommenterer daglig leder Katharina Th. Bramslev innledningsvis.

– Det er byggeiere og forvaltere som utgjør medlemsmassen og miljønettverket. En sentral grunn til å være medlem, er at eiendomsselskap gjennom nettverket kan dele erfaring og informasjon med likestilte. Vi har flere medlemsfora basert på ulike ansvarsområder i selskapet; bl.a. Grønt ekspertforum for selskapets miljøansvarlige, Forum for driftssjefer og Forum for driftere, sier hun.

Tidligere var Grønn Byggallianse et lukket miljø, med lukkede møter. Men nå har organisasjonen flere åpne arrangementer året gjennom. Da kommer det gjerne også ikke-medlemmer for å høre hva som kan være nyttig.

       – For å lykkes med det grønne skiftet, må flest mulig få økt kunnskap og inspireres til handling, sier hun.

Ved å være mer åpne, blir det også tilflyt av nye medlemmer som fatter interesse for hva Grønn Byggallianse har av aktiviteter.

Medlemmene er fordelt over hele landet, fordi flere av medlemmene har kontorer fra syd til nord, eksempelvis Forsvarsbygg og Statsbygg. Noen medlemmer driver kun lokalt, geografisk spredd fra Tromsø til Fredrikstad. Da er det naturlig for Grønn Byggallianse å legge møter lokalt.

Men så er det dette med liv og lære. Dette har Grønn Byggallianse tatt konsekvensen av, og for å møte tidens krav med mindre utslipp, klima, færre flyreiser og bilkjøring, så er de i gang med å planlegge streaming av møtene, i hvert fall noen i første omgang. Det første streamede temamøtet  arrangeres allerede 2. september om ny mal for kravspesifikasjon for leie av kontorlokaler.

-Streaming blir et bidrag til redusere utslipp fra fly og bilkjøring. Dessuten blir møtene langt mer tilgjengelig for langt flere, påpeker Katharina Bramslev.

Hun forklarer at noen streaming-møter blir tilgjengelig kun for påmeldte medlemmer, mot betaling. Andre møter blir helt åpne. Helst temaer og aktualiteter som frister til medlemskap, for dem som fortsatt står utenfor.

Grønn Byggallianse har fem personer knyttet til organisasjonen, men med kun Katharina Bramslev på heltid.

Byggalliansen deler kontorer med Norsk Eiendom, og deler også sekretær Kjersti Allemyr med dem. Samt at Erik Hammer, Kjetil Norvang Gulbrandsen og Arne Førland-Larsen er engasjert på deltid, Kjetil og Arne i prosjekter som styres av Grønn Byggallianse.

-En stor fordel for oss, fordi vi på denne måten får tilgjengelig faglig spisskompetanse, bemerker Kartharina.

Så innrømmer hun at de fra 2017 har bestemt å ansette én på heltid.

-Dette blir en som skal jobbe mye med driftsrelaterte oppgaver, men helst også en person med faglig bredde, forklarer hun.

 Miljø inn i medlemmenes strategi

Bildet over: En av utfordringene utover høsten er å jobbe for at eiendomssektoren tar miljø inn i selskapenes strategi. Foto: Privat.

Nå er sommeren over, i følge både værmeldinger og kalender. Katharina har delvis tilbragt ferien i Danmark sammen med ektemannen Arne Førland-Larsen og yngste sønnen. Delvis har hun sittet ved en sykeseng, men nå er familiemedlemmet på beina igjen, til stor lettelse. Datteren er innkalt til militærtjeneste på Setermoen, og familiens hus i Århus blir stående tomt til neste Danmarks-tur.

Tilbake på kontoret og hverdagen har hun brettet opp jakkeermene, og klar for høstens oppgaver.

-Streaming og ansettelse – hva mer står på menyen ut 2016?, er ITBaktuelt derfor nysgjerrig på.

Her er det mange oppgaver som venter, om vi skal forstå henne rett. Et av de viktige gjøremålene er å bidra til realisering av eiendomssektorens veikart mot 2050, og hvordan dette påvirker Grønn Byggallianses strategi.

– Videre skal vi som nevnt presentere NGBC og Norsk Eiendoms Kravspesifikasjoner for leie av kontorlokaler. Ved leie av kontorlokaler er det viktig at kravspesifikasjonen fra leietaker er tilpasset dagens virkelighet.

– 5. oktober i år skal vi også kjøre kampanjen ”Fang energityven”, og fortsette med å skape bevissthet rundt energibruk. Tidligere år har kampanjen vært vellykket, mye energi er spart, og vi har fått positive tilbakemeldinger fra de som har deltatt.

-De som er med fanger stadig færre tyver, forsikrer hun. Underforstått at mye energisløsing blir oppdaget, og gjort noe med. 

Hun forklarer at det oppstår dialog mellom leietaker og eier. Konseptet er en sjekkrunde i byggene mellom klokken 22-24. Da finner man ”energiyver”, og kniper disse.

Grønn Byggallianse er også opptatt av å følge utviklingen med trenden at utbyggere går fra enkeltbygg til å utvikle områder og bydeler. Da blir det en helt annen planlegging, hvor alt fra transport til store energisentraler inngår.

-En viktig jobb å gjøre mot eiendomssektoren, er i bidra til at miljø tas inn i selskapets strategi. Dette blir en stor utfordring utover høsten.

Katharina Bramslev stiller seg spørsmålet om hvordan best og mest effektivt kommunisere med Byggalliansens medlemmer i en verden full av aktiviteter, blant annet mange møter og seminarer.

-Hvordan velge og anbefale riktig arrangement? Når skal vi lage eget? Og når jobbe sammen med våre samarbeidspartnere?

Huset i Århus

Bildet over: Koseplassen for en deilig dansk frokost i haven til familiens hus i Århus.

Men når høstjobben, høstmørket og høststormene trår til for alvor, er det nok godt å tenke tilbake på huset i Århus og byen ektemannen er fra, sommerens forfriskende jazzfestival på dansk jord, og at de kjørte bil gjennom Danmark med god samvittighet.

-Vi har kjøpt en ladbar hybridbil. Det gir en grønnere image, og bedre samvittighet, ja, innrømmer hun.

-Høsten blir fin den, mener hun. Jeg synes det er gøy å lære noe nytt, og har alltid et prosjekt på gang. Studieåret 2015/2016 studerte jeg ”Grønn vekst” på Handelshøyskolen BI, Executive Master of Management, som var veldig inspirerende både i forhold til jobb og privat . Etter dette er jeg blitt inspirert til å bli mer grønn i sin alminnelighet. Jeg er jo mest vant til å tenke bygg, men kursdeltakere var fra mange sektorer. Et spennende kurs over ett år, bolkevis fem uker på dagtid, mye kveldspensum og en stor prosjektoppgave.

-Jeg stortrives med det jeg gjør. Fritid og jobb glir lett samme. Å få bredere forståelse for grønn vekst tar jeg med til kurs hos medlemmene. Jobb og fritid har ikke noe skarpt skille hos meg.

-Nå er jeg i gang med å pusse opp fransken. Jeg er litt ivrig på videreutdannelse, alltid å lære noe nytt.

-Og jeg prøver å holde meg litt i form også, glad i naturen, løpe, svømme og sykle.

-Men hva sier Arne Førland-Larsen i Asplan Viak til dette, å bo sammen med en partner med så stramt tidsskjema?

-Han er likedan. Det går fint og vi diskuterer mye fag på fritida, konkluderer Katharina Th. Bramslev.