Deltakere på Elsmart brukerforum 2016.

Kundeerfaringer, nylanseringer, og muligheter i fremtidens teknologi

Powel Brukerforum:

0

Nyansatt salgssjef Michael Egholm åpnet det tiende Elsmart brukerforum på Scandic Grimstad. Han oppfordret til innspill og diskusjoner, erfaringsdeling og tilbakemeldinger.

Tiden før lunsj på dag én ble brukt til å se på teknologiutvikling, fremtidsvisjoner og hvordan Elsmart møter både utfordringer og muligheter som kommer som en konsekvens av utviklingen. Tom Røtting, Thøger Amundsen og Jan Peter Arndt fra Powel stod for foredragene. Automatisering og effektivisering var nøkkelord gjennom foredragene. Dette er temaer som kun blir viktigere og viktigere, og det er høy kompetanse på disse områdene i Powel Elsmart.

Fra VP Tom Røtting fikk vi et innblikk i hvordan verden og våre liv kan se ut om ti år, om teknologiutviklingen fortsetter i forventet tempo. Røtting snakket om fremtidsvisjoner og var innom smarte byer, stordata og kunstig intelligens.

– Det er et enormt potensiale for automatisering av arbeidsprosesser innenfor de fleste typer jobber. Den fjerde industrielle revolusjon er i gang, og programvare spiser opp verden fra alle kanter, sa Røtting.

Han ga stafettpinnen videre til Business Manager Thøger Amundsen som snakket konkret om fremtidens Elsmart-løsninger.

– Elsmart har alltid hatt fokus på automatisering og på å understøtte nettselskapenes prosesser, helt siden den første releasen i 2001. Vi har sikret prioriteringer, sporbarhet og at våre kunder alltid har oppdatert data, sa Amundsen.

Videre snakket han om Powels tette samarbeid med Microsoft og Esri og hvordan deres teknologiplattformer åpner for store muligheter innen GIS og skyløsninger. Samarbeidene gjør at Powel har flere muligheter enn noensinne til å alltid være i forkant av utviklingen. Det kommer stadig nye krav fra som nettselskap må forholde seg til, for eksempel i forhold til lønnsomhet og sikkerhet, og her er vi trygge på at vi kan bidra til at nettselskapene oppfyller disse kravene.

– Fokus for mye av vår videreutvikling nå vil ligge på helautomatisk dataflyt, selvbetjening, automatisk innhenting av informasjon og strømlinjeformede prosesser. Sammen med våre kunder ser vi på arbeidsprosessene og vi ønsker å fortsette å være en sparringspartner og et kompetansesenter, sa Amundsen.

Gruppen ble delt i to for første sesjon etter lunsj. Det ble presentert nyheter, og vi så nærmere på de utfordringene og mulighetene som står sentralt i kundenes virkelighet i forbindelse med noen av Elsmart-løsningene.

Ivan Schytte fra Skagerak Nett snakket om Nettmelding i forbindelse med plusshus og mikroproduksjon. Skagerak Energi var tidlige ute i forhold til å være klare for utbredelse av solcelleanlegg og mikroproduksjon. De vil registrere alle installasjoner som kan levere inn til nett og har så langt registrert 13 anlegg. Elsmart-løsningene bidrar med god systemstøtte i forhold til denne utviklingen, fra innsamling av dokumentasjon, til lastdata, og avtalehåndtering.

Videre så presenterte Ruth Mosgren Leirfall fra Agder Energi Nett deres nye innkjøpsstrategi og modell for konkurranseutsetting av entreprenørtjenester. Modellen omtales som «Smart Nett Sør» hvor målsetningen er bedre kvalitet, samt økt kapasitet og effektivitet på utførersiden. Avslutningsvis ble det drøftet system integrasjoner mellom Elsmart og arbeidsordresystemer som entreprenører benytter når de utfører oppdrag for flere nettselskaper.

Brukerforumets første dag ble avsluttet med en titt på hva kundene våre kan forvente seg fra Elsmart i nærmeste fremtid. Det ble en gjennomgang av hva vi har utrettet siden forrige brukerforum og et roadmap for 2016/2017 ble presentert. Elsmart-kunder kan se frem til blant annet bedre og mer utstrakt bruk av kart, nyheten Installatørmelding, videreutvikling av P0-appen, og Elsmart Dashboard for produktkjøp og kvalitet.

På dag to åpnet leder av Elsmart-rådet Thomas Grønfjell, tilsynsingeniør i Helgeland Kraft, med en oppsummering av hva Elsmart-rådet har jobbet med det siste året og hva de skal jobbe med videre. Et av deres fremste mål for 2016 er ferdigstilling av Elektrikermelding, et verktøy som skal ytterligere forenkle kommunikasjonen. Det ble også god tid til diskusjon blant deltakerne.

Avslutningsvis på brukerforumet så vi på endringer i sentrale arbeidsprosesser og hvordan vi møter utfordringer i forhold til Elhub og utrullingen av smarte målere.

Innføringen av Elhub betyr krav til økt datakvalitet og bedre kommunikasjonsprosesser. Samtidig betyr det også mange nye prosesser og krav, fra sertifisering av systemer til migrering av data. Med en høy grad av automatisering kan Elsmart bistå nettselskapene med bedre datakvalitet, slik at de når kravene som er satt.

I tillegg til det faglige var det tradisjonen tro organisert sosialt samvær etter dag én. I strålende sørlandsvær ble det en båttur og bespisning Hjemme hos Wenche, et populært gjensyn for mange tidligere deltakere.