Prosjektet blitt belønnet med «Excellent»-stempel fra BREEAM NOR. Illustrasjon: Ratio Arkitekter AS

Nytt forsknings- og undervisningsbygg for livsvitenskap, blir Execellent

Humlehotell:

0

Dette skal bli Norges største universitetsbygg og har fått sertifikat for gode miljøløsninger. Nå har miljøambisjonene i prosjektet blitt belønnet med «Excellent»-stempel fra BREEAM NOR, den norske utgaven av Europas ledende verktøy for miljøklassifisering av bygninger.

-Dette er en viktig anerkjennelse av de bærekraftige løsningene som er valgt for Livsvitenskapsbygget. Vi er stolte av å ha ansvar for det største prosjektet som har oppnådd «Excellent»-status i Norge, sier prosjektleder Jo Sigurd Lang-Ree i Statsbygg.

Norges største universitetsbygg blir et såkalt passivhus, noe som innebærer et lavt energibehov. Det skal i tillegg monteres solceller i tak og fasade og materialer som gir minst mulig klimagassutslipp.

Miljøsertifiseringen innebærer også krav til bygningsmessige kvaliteter, som blant annet strenge krav til dagslys i kontorarealene og at bygningsmaterialene ikke avgir for mye gasser.

Statsbygg har oppnådd miljøsertifikatet for design- og prosjekteringsfasen.

– Vi vil gratulere Statsbygg med sitt første BREEAM-sertifikat. Det er gledelig at flere og flere offentlige byggherrer kommer på banen og stiller høyere miljøkrav til sine bygg, sier Kjersti Folvik, daglig leder i Norwegian Green Building Council (NGBC), eier av BREEAM-NOR.

En av de mer ukonvensjonelle miljøløsningene, er et tiltak som vil befinne seg utenfor universitetsveggene.

Femstjerners humlehotell

Livsvitenskapssatsingen ved UiO har potensiale til å bli en sterk motor i utviklingen av norsk bioøkonomi. Nitti prosent av bioteknologiselskapene i Norge er lokalisert i Oslo og det nye bygget vil gjøre det enklere for næringslivet og forskningsmiljøene å snakke sammen. Et nytt bygg for livsvitenskap vil derfor bidra til at veien fra grunnforskning til innovasjon blir kortere enn før.

– Vi skal åpne et humlehotell, som vil være et bidrag til å styrke det biologiske mangfoldet i området, forteller prosjektlederen i Statsbygg.

Humler spiller en nøkkelrolle i økosystemene, men de har minket i antall de siste årene. Ved å tilby dem et flott, femstjernes humlehotell håper prosjektet å kunne tiltrekke seg humler fra fjern og nær til å nyte livet og omgivelsene på Blindern.