Illustrasjon: Clipartkid

Standard Norge med ny måte å åpne standarder på

Standard.no har endret måten å åpne standarder på i sin nettløsning. Brukeren vil nå få opp et nytt vindu mens dokumentet lastes ned, som inneholder informasjon om hva som skal gjøres for å åpne dokumentet. Standard Norge minner om at du fortsatt trenger Adobe for å åpne standardene.

0

Bakgrunnen for endringen er at flere populære nettlesere (blant annet Chrome og Edge) har gjort endringer som påvirker hvordan pdf-filer åpnes, som i noen tilfeller har medført problemer for de av Standard Norges kunder som har brukt disse nettleserne. 

I den nye løsningen vil standarden åpnes utenfor nettleseren, noe som gjør løsningen mindre sårbar for fremtidige endringer i de forskjellige nettleserne.

Se følgende lenke for informasjon om nettleserproblematikk med Adobe: 
https://helpx.adobe.com/no/acrobat/kb/change-in-support-for-acrobat-and-reader-plug-ins-in-modern-web-.html