Illustrasjon fra opplæringspakka.

Velferdsteknologiens ABC – opplæringspakke til kommunene

De kommunale helse- og omsorgstjenestene er i endring, og stadig flere kommuner tar i bruk velferdsteknologi. Hvordan kan de utnytte de mulighetene ny teknologi gir? Hva trenger ansatte av informasjon og opplæring for å kunne utnytte mulighetene fullt ut?

0

SINTEF har på oppdrag fra KS og i samarbeid med Høgskolen i Sørøst-Norge utviklet en tverrfaglig opplæringspakke om velferdsteknologi for ansatte i de kommunale helse- og omsorgstjenestene. Opplæringspakken er nå lansert av KS, som Velferdsteknologiens ABC.

SINTEF har gjennom en årrekke bygd opp et solid kompetansemiljø innenfor velferdsteknologi, i tett samarbeid med offentlige og private tjenesteytere, industri og andre kompetansemiljøer. SINTEF har ledet arbeidet med å utarbeide et veikart for velferdsteknologi, som nå har blitt videreutviklet til en opplæringspakke for kommunene. Prosjektet er finansiert av Helsedirektoratet.

De kommunale helse- og omsorgstjenestene er i endring, og stadig flere kommuner tar i bruk velferdsteknologi. Kommunene har stilt seg spørsmålene:

  • Hvordan kan vi utnytte de mulighetene ny teknologi gir?
  • Hva trenger ansatte av informasjon og opplæring for å kunne utnytte mulighetene fullt ut?

Målet for opplæringen er å gi en forståelse for hvilke utfordringer kommunene står overfor, hvorfor endringer bør skje nå, og hvilke roller ansatte har i de ulike fasene av endringsprosessene. ABC-en består av fem emner som bygger på hverandre. Emnene dekker sentrale tema som lovverk og etikk, metoder for kartlegging av brukerbehov og eksempler på teknologiske løsninger som er i bruk i kommunene i dag. Det er også lagt vekt på å vise hvordan kommunene kan teste ut velferdsteknologi i praksis, hva som kreves av oppfølging og evaluering underveis, og hvorfor det er viktig å dokumentere erfaringer fra utprøvingen.

Sist, men ikke minst, tas det opp hva som kjennetegner overgangen fra prosjekt til ordinær drift, og hvordan hele virksomheten må jobbe sammen for å sikre at nye løsninger tas inn i den ordinære driften på en god måte.

Stor takk til Helsedirektoratet som har finansiert opplæringspakken og til alle kommuner som har bidratt underveis! Under finner dere lenker til de fem emnene i ABC-en.