Statsminister Erna Solberg var til stede ved åpningen av Elkem Solars fabrikk på Herøya, i går.

– For å bekjempe klimautfordringen må vi ha næringsliv og industri med

Åpnet Elkem Solar:

0

Hun la til at hun var til stede fordi dette er en spennende framtid.

-Dersom vi skal bekjempe klimautfordringen og redusere utslippene, er det ingen tvil om at vi må ha nettopp næringsliv og industri med på laget, sa hun og inviterte til å være med som en viktig driver for grønn omstilling.

-Men myndighetene skal også bidra. Vi har et virkemiddelapparat som spiller på lag med næringslivet, og som kan bidra til det grønne skiftet.

Hun trakk frem regjeringens arbeid som blir gjort i Enova. Enova skal være fleksible og langsiktige i dialogen med næringslivsaktører om gode prosjekter, og hjelpe dem fram.

I dette tilfellet har Enova bidratt med 72 millioner kroner til prosjektet som omfatter ombygging og installasjon av totalt 21 ovner.

Hun påpekte at energieffektive produksjonsprosesser er helt sentralt på veien mot lavutslippssamfunnet.

-Elkems teknologi bringer oss ett skritt videre. Sammenlignet med tradisjonelle produksjonsprosesser er det her beregnet en energibesparelse på 25 prosent. Lavere energibruk gjør også hele virksomheten mer konkurransedyktig.

En direkte følge av dette er over 60 nye arbeidsplasser her på fabrikken. Grønne og ikke minst fremtidsrettede arbeidsplasser.

Elkem har virksomhet i flere land. Det at de har valgt å investere i produksjon her på Herøya viser at Norge er ett attraktivt land for fremtidsrettet industri å investere i.