Faksimile av NEK 400 bolig:2016.

Standarden for elektriske installasjoner i boliger nå i egen utgave

NEK 400:

0

NEK 400 bolig er en teknisk spesifikasjon for planlegging, installasjon, verifikasjon og dokumentasjon av elektriske installasjoner i boliger. Spesifikasjonen er utarbeidet av NEKs normkomite NK64 Bygningsinstallasjoner.

I motsetning til en norm er en teknisk spesifikasjon en beskrivelse av løsninger for en bestemt bruk som tilfredsstiller normens krav.

NEK 400 er beregnet for alle typer elektriske lavspenningsanlegg, fra mindre boliginstallasjoner til komplekse installasjoner i næringsbygg og industri. Mange krav og føringer i NEK 400 er derfor ikke relevante for elektriske anlegg i boliger.

NEK 400 bolig ble første gang utgitt i 2011 med basis i kravene i NEK 400:2010. Denne utgaven er en revisjon av den første utgaven tilpasset de reviderte kravene i NEK 400:2014, inklusive føringer om bruk av NEK 399. NK64 vedtok teknisk spesifikasjon “NEK TS 400 bolig:2016” 7. oktober 2015.

Denne tekniske spesifikasjonen er en «konservativ» tolkning og beskrivelse av kravene i NEK 400 for ett bestemt bruksområde, dvs. at de løsninger og føringer som gis, er godt innenfor rammen av kravene i NEK 400:2014. Dette betyr at det kan finnes mer optimale løsninger, men da må kravene i NEK 400:2014 legges til grunn i sin helhet.

Det er målet at denne tekniske spesifikasjonen vil gjøre hverdagen noe enklere for dem som planlegger, installerer, verifiserer og dokumenterer elektriske installasjoner i boliger.

Aktuelle brukere

Elektroinstallatører, rådgivende ingeniører elektro (RIE), utbyggere av boliger, studenter innen elektrofaget og boligeiere.

Verdi for bruker

Spesifikasjonen er i sin helhet konsentrert om elektriske installasjoner i boliger. Den er slik sett et ekstrakt relevante krav fra NEK 400 for slike bygninger. Spesifikasjonen er mer illustrert enn NEK 400 og vil oppleves som mer lettlest og rett på sak for brukerne.