Samspill og spill velkjent for Erik Pilgaard, i timene han ikke tilbringer i Integra spiller han "noe" golf, og "litt" piano og gleder seg over toner i Operaen. Foto: Privat

Han vil ha alt riktig med en gang, med erfaring fra golf

Erik Pilgaard:

0

Integra – foreningen for integrerte tekniske bygningsinstallasjoner har med denne oppgaven som bakgrunn etablert faste møteplasser – faglige møter som gir deltagerne klare fordeler.

– Dette er fordeler som gir god kontakt med potensielle og eksisterende kunder og deres rådgivere. Det gir innsikt i tidligkompetanse om kommende prosjekter, teknologiutvikling og ulike gjennomføringsmodeller, forklarer Erik Pilgaard innledningsvis.

Pilgaard er overbevist om at Integras 108 medlemmer oppnår best resultat når tilbudsgrunnlag og kravspesifikasjoner har høy kvalitet, og når gjennomføringsmodellene for prosjekter er rasjonelle.

– Derfor har Integras administrasjon og tillitsmenn i flere år deltatt aktivt i standardiseringskomiteer i Standard Norge for å utarbeide, revidere og ikke minst markedsføre relevante standarder. I disse komiteene møter våre medlemmer både potensielle kunder og deres rådgivere. Slik sett fungerer komiteene også som lærerike møteplasser, påpeker han.

– “Treenigheten” av standarder vi engasjerer oss i og med er NS 3935:20111 – ITB, Integrerte tekniske bygningsinstallasjoner, NS 6450:2016 – Idriftsetting og prøvedrift av tekniske bygningsinstallasjoner, og NS-EN  15232 – Innvirkning ved bruk av bygningsautomatisering på energiytelsen i bygninger.

Standard Norges komite SN K/025 Bygningsautomasjon skal nå oppdatere «ordboken», bygningsautomatiseringsterminologi. Komiteen skal også utarbeide en veileder som binder sammen NS 3935 og NS 6450. Dette for å sikre at hensikten med «Riktig med en gang» forstås og oppnås, forklarer Pilgaard. I tillegg vurderes det hvordan en egen og ny standard for «Drift av Yrkesbygg» skal utformes.

En viktig møteplass for å utveksle kunnskap og kompetanse om ITB og bygningsautomatisering er ITB Brukerforum som Integra startet sammen med Grønn Byggallianse i 2011. Her er nevnte standarder viktige verktøy.

– ITB Brukerforum er møteplassen hvor metoder og virkemidler for hvordan oppnå ”Mer funksjonalitet per krone” står i fokus. Her er det uformelt, og hindringer og barrierer belyses og ryddes av veien, forsikrer Pilgaard.

På møtene presenteres de gode metodene og suksessene formidles. De som møtes er aktørene innenfor eiendomsutvikling og drift, private så vel som offentlige, deres rådgivere, prosjektledere og systemintegratorer for tekniske løsninger, forklarer han.

ITB Brukerforum arrangeres to ganger årlig i Østfold, Bergen, Trondheim og Oslo. Grønn Byggallianses medlemmer stiller som vertskap. I tillegg kjøres det kurs om NS 6450, Idriftsetting og prøvedrift av tekniske bygningsinstallasjoner og ITB standarden NS 3935. Om det i fremtiden vil bli flere fora utover i landet, er avhengig av lokale krefter og initiativ.

Riktig med en gang

Erik Pilgaard i Integra er stadig på farten for å snakke om de gode metodene som gir kvalitet og riktig med en gang. Foto: ITBaktuelt.

– Heldagskonferansene «Riktig med en gang» har samme målgruppe som ITB Brukerforum, men inneholder et mer omfattende program. Her er hovedfokuset de gode metodene som gir kvalitet og riktig med en gang, bedyrer Pilgaard. I tillegg understreker han at en av suksessfaktorene i dette arbeidet er Integras gode samspill med flere sentrale organisasjoner innen byggebransjen, som Grønn Byggallianse, Enova, Norsk Eiendom, Norwegian Green Building Council, Bygg21 og Standard.no.

Integra har klare strategiske mål som er grunnfjellet i foreningen.

– Vi skal arbeide for økt etterspørsel etter medlemsbedriftenes tjenester. Disse er automatiseringsløsninger og systemintegrasjon til markedssegmentene Næringsbygg, Industri og Samferdsel, forklarer Pilgaard. Møteplassene innen samferdsel og industri er henholdsvis ITS Arena (Intelligente Transport Systemer) og Industriforum – lærende nettverk. Målet er å tydeliggjøre og synliggjøre samfunnsverdiene ved økt bruk av teknologi og automatisering.

– Vi skal være medlemmenes kanal inn til myndigheter, politikere og sentrale organisasjoner som lnnovasjon Norge, Forskningsrådet og Enova.

– I tillegg satser vi på å øke medlemstallet og rekruttere til automatiseringsbransjen og styrke kompetansen innenfor automatisering og systemintegrasjon blant medlemmer og deres kunder, utdyper Erik Pilgaard.

– Integras representerer en bransje med rask og sterk teknologisk utvikling. Foreningen ønsker å benytte den kraften og nytenking som ligger i de unge og velskolerte medarbeiderne i Integras medlemsbedrifter. Derfor har vi opprettet Integra UNG, et forum for yngre ansatte i Integras medlemsbedrifter, forteller Pilgaard. Her møtes unge ansatte med engasjement og som ønsker å bidra til utvikling av egen bransje, både innen fag og næringspolitikk.

Avhengig av deltagernes ønsker gjennomføres det to til tre årlig heldagssamlinger.

Siden oppstarten for halvannet år siden er 17 medlemsbedrifter per august 2016 deltagere på Integra UNGs samlinger.

Organisasjonsmessig er bransjeforeningen Integra tilsluttet Nelfo som arbeidsgiverforening og landsforening i NHO. Nelfo har 1600 medlemsbedrifter med 26 000 ansatte og total omsetning på 41 milliarder.

Integras medlemmer kan dra nytte av ressursene hos 55 ansatte i Nelfo i tillegg til muligheter for å få eksperthjelp i NHO. Integra har selv tre ansatte; Arne Eggen, Sølvi Aasen og Erik Pilgaard.

– Samspillet står sentralt, bemerker han.

Fjellhytte, golf, piano og opera

Nå er samspill og spill velkjent for Erik Pilgaard, i timene han ikke tilbringer i Integra. For det første spiller han “noe” golf, og “litt” piano som han sier. Og gjennom mange år har han gledet seg over og lyttet til toner i Operaen.

– Har skredderabonnement der, det vil si å sy sammen en forestillingspakke som passer, bemerker han. Jeg nyter opera og ballett, legger han til.

– Operaen i Oslo er kjempeflott. Jeg er stolt på vegne av Oslo, at hovedstaden fikk til dette. De fleste forestillinger er jo smekkfulle, hvilket er strålende, sier en heftig og begeistret Erik Pilgaard.

I 41 år har han bodd i et vognskjul sammen med kona. Vognskjulet står på Frogner i sentrale Oslo, er fra slutten av 1700-tallet, og ombygget til bolig. Opprinnelig ble teglstenshuset bygget og eid av en grosserer inne i Christiania som oppførte et sommersted, den gangen langt ute på landet.

Gammelt hus krever kyndig vedlikeholdshånd.

– Hadde båt i 14 år. Med hus og fjellhytte blir det mye snekring, muring, beising og maling. Vikerfjell har et flott turterreng som vi utforsker sammen med barn og barnebarn. Det er deilig å oppleve en ny generasjon, uten å ha hverdagens ansvar med små barn og ungdom.

– Og så er jeg glad i å ha prosjekter på gang, prosjekter jeg ser resultater av.

– På samme måten som i jobben min.

-Bunnlinjen til Integra er fornøyde medlemmer – dette forutsetter at de har fornøyde kunder. Ved å få flere medlemmer får vi også ut budskapet og samler bransjen, som gir større gjennomslagskraft for alle, avslutter daglig leder i Integra, Erik Pilgaard.

Bildet under: Erik Pilgaard er ivrig bruker av Operaen i Oslo, og gleder seg over både det flotte bygget og hva som skjer av forestillinger. Foto: Privat.

Bildet under: Solnedgang på Vikerfjell hvor Erik Pilgaard tilbringer mye fritid sammen med familie. Foto: Privat