Ole Gabrielsen som ny administrerende direktør i Smart Innovation Østfold.

Startet Smart Innovation Østfold, nå inn som administrerende direktør

Ole Gabrielsen:

0

Styret i Smart Innovation Østfold har ansatt Ole Gabrielsen som ny administrerende direktør (CEO). Gabrielsen har vært konstituert administrerende direktør i selskapet siden juni og tiltrådde sin nye rolle den 1. september 2016.

– Vi er svært glade for å utnevne Ole som ny administrende direktør. Styret gjorde en grundig evaluering av mange sterke kandidater, og etter en nøye helhetsvurdering falt valget på Ole. Han har gjort en glimrende jobb den tiden han har vært COO og konstituert CEO, sier styreleder Benedicte Fasmer Waaler.

Ole Gabrielsen startet i Smart Innovation Østfold i juli 2015, og har det siste året hatt det operative ansvaret for driften i selskapet som Chief Operating Officer (COO). Han har også fungert som prosjektleder for næringsklyngen NCE Smart Energy Markets, som ledes av Smart Innovation Østfold. Selskapet har i de siste årene hatt en formidabel vekst i form av nye nasjonale og internasjonale forsknings- og innovasjonsprosjekter, og Gabrielsens rolle som COO har vært med på å utvikle og forme selskapets videre strategi og fremdrift.

Gabrielsen tar over stillingen etter Knut H. H. Johansen, som forblir styremedlem i Smart Innovation Østfold og som innehar rollen som styreleder i NCE Smart Energy Markets.

– Jeg er veldig fornøyd med at Ole tar over stafettpinnen som ny administrerende direktør. Ole har vist at han har kompetanse og evne til å løfte selskapet i en tid hvor vi er i stor utvikling og opplever økende vekst. Hans erfaring og kunnskap styrker Smart Innovation Østfold, sier tidligere administrerende direktør i Smart Innovation Østfold og styremedlem, Knut H. H. Johansen.

Gabrielsen har solid kompetanse innen forretningsutvikling, strategi og ledelse med blant annet erfaring som Director of Marketing & Sales for Saab Technologies Norway, Country Manager for Bonnier Business Forum og storkundeansvarlig i Proffice Management.

– Jeg ser frem imot å fortsette arbeidet i Smart Innovation Østfold. Vi skal bygge videre på vår unike kompetanse innen smart energi, smarte byer og digitale teknologier, samtidig som vi skal inneha en sentral posisjon i digitaliseringen og omstillingen av Norge. Det er spennende å få mulighet til å lede et selskap med så dyktige medarbeidere og som er i så sterk vekst som Smart Innovation Østfold, sier Ole Gabrielsen.

Om Smart Innovation Østfold

Smart Innovation Østfold er en forsknings- og innovasjonsbedrift, som leder NCE Smart Energy Markets-klyngen. Hovedforskningsområdene er Smart energi, Smarte byer og samfunn og digitalisering. Selskapet har siden 2009 initiert og deltatt i over 20 forsknings- og innovasjonsprosjekter med en samlet budsjettramme på over 450 MNOK. 5 av disse prosjektene er Horizon 2020 EU-prosjekter, herav EMPOWER, PERMIDES og det nylig tildelte prosjektet INVADE, som er det største EU-prosjektet innen energi som er landet i Norge.  

Om NCE Smart Energy Markets

NCE Smart Energy Markets – den raskest voksende og mest internasjonalt orienterte energi- og IKT-næringsklyngen i Norge. I 2009 ble Smart Energy Markets-klyngen, ledet av Smart Innovation Østfold, en Norsk Centre of Expertise. I NCE Smart Energy Markets-klyngen er det en rekke IT selskaper og akademiske miljøer som innehar Norges fremste ekspertise innen Big Data Analytics som nå anvendes innen smart energi og smarte byer. Teknologien er generisk, og det ligger derfor et stort potensiale i å overføre denne ekspertkompetanse til anvendelser innenfor andre bransjer og sektorer. NCE Smart Energy Markets er én av tre utvalgte klynger i det store innovasjonsprosjektet til Innovasjon Norge, som skal ta grep om omstillingen av norsk næringsliv med programmet «klyngene som omstillingsmotor».