Odd-Egil Reinås, dagleg leiar Bioenergy AS og Thorbjørn Thoresen, direktør Forsvarsbygg. (Foto: Beate Ingebrigtsen)

Militærleir kaster ut oljefyrt varmesentral med flisfyringsanlegg

Bardufoss:

0

Forsvarsbygg investerer i miljøvennlig oppvarming på Bardufoss. Gammel oljefyring blir erstattet med miljøvennlig flisfyring og CO2 erstattes av vanndamp.

Kontrakten Forsvarsbygg har inngått med Bioenergy AS i september 2016 er estimert til en verdi på vel 175 millioner kroner inkl. MVA.

– Oljefyrene blir faset ut, og både Bardufoss og Heggelia leir blir oppvarmet med varmt sirkulerende vann fra et nytt fjernvarmeanlegg som blir driftet og eid av Bioenergy. Leveransen av varmtvann skal etter planen starte opp rett over nyttår og etter det gå i 20 år fra oppstartstidspunktet.

– Når fjernvarmeanlegget på Bardufoss står ferdig, har Forsvarsbygg satt i drift fem anlegg som til sammen sparer miljøet for tonnevis av CO2-utslepp i året. Dette er ei styrt avvikling av fossilt brennstoff i militærleirene, seier Nilsen.

Fjernvarmeleverandøren etablerer en ny energisentral basert på biobrensel med en grunnlast på fliskjeler med en kapasitet på 4,2 MW og en spisslast/backup med fyringsolje med en kapasitet på 12 MW.

Med denne avtalen får Forsvarsbygg en fast energipris levert i 20 år. Energiprisen kan kun kreves indeksregulert i samsvar med endringene i SSBs konsumprisindeks.

På denne måten blir kostnadene på energi holdt på et stabilt nivå og gir forutsigbarer rammer for driftskostnadene for Forsvarsbygg. Finansieringen er støttet av Enova.

Bildet under: Bardufoss får tilsvarande fjernvarmeanlegg som ved Garnisonen I Sør-Varanger, Høybuktmoen. Foto: Beate Ingebrigtsen