Byggenæringens tre varedatabaser, Elektroforeningen (EFO), Norske Rørgrossister Forening (NRF) og Norsk Byggtjeneste AS (NOBB) er klare til å lansere kommunikasjonsplattformen B-Link som skal digitalisere byggenæringen. Her er de representert med fra venstre, Halvard Gavelstad, Norsk Byggtjeneste,Terje Røising, NRF, og Frank Jaegtnes, EFO.

Byggenæringens tre største varedata- baser blir nå tilgjengelig i én løsning

B-Link:

0

B-Link er en ny digitaltjeneste som vil forenkle og forbedre arbeidet for arkitekter, innkjøpere, prosjektledere og entreprenører i alle deler av byggeprosessen. B-Link ønsker å endre hvordan byggenæringen utveksler informasjon, både digitalt og transparent.

På frokostseminaret 30. september vil det bli en demonstrasjon av B-Links grensesnitt og hvordan informasjonssøk og innhenting skal fungere for målgrupper som arkitekter, planleggere, prosjektleder og entreprenører gjennom innkjøpsprosessen.

– B-Link kobler verdikjeden sammen gjennom produktdata og informasjon. Dette er helt sentralt for at digitaliseringen skal kunne gå på tvers av bransjer og sektorer. Byggenæringen er spesiell på sitt vis og aktørene har særegne utfordringer. Det handler om å gå fra papir til digitale arbeidsprosessen, og her er det lang vei å gå. Digitaliseringen er nødvendig, sier adm. dir. Terje Røising og styreleder Halvard Gavelstad i B-Link.

For å understreke viktigheten av den digitale utviklingen i næringen vil Heidi Austlid administrerende direktør i IKT Norge presentere funn fra Bransjerapporten ”IT i praksis”. Der vil hun blant annet vil ta for seg byggenæringens digitale modenhet, bransjens barrierer og digitale utfordringer.  For å illustre hvordan vi i dag kan jobbe heldigitalt fra prosjekt til drift av bygget kommer seriegründer Beate Størkson fra Viscenario.

De faglige innlegg fredag inkluderer IKT Norge ved adm. direktør Heidi Austlid som skal snakke om bransjerapporten ”IT i praksis” om byggenæringens digitale modenhet, bransjens barrierer og digitale utfordringer. IKT Norge deler funn fra rapporten og kommentere på byggenæringens digitale status, anbefaling og muligheter for den digitale byggenæringen.

Serieentreprenør og gründer Beate Størkson fra Viscenario tar opp hvordan jobbe heldigitalt fra prosjekt til drift av bygget. Hvilken rolle kan gode prosjektverktøy innen byggenæringen ha for å skape mer innovasjon i byggeprosjekt og økt bruk av klimavennlige løsninger for eiere og samfunn, og hvordan fremme bruk ny teknologi og nye materiale.

B-Links adm. direktør Terje Røysing og styreleder Halvard Gavelstad har tittel på sitt innlegg; ”Et konsept som vil endre hvordan byggenæringen utveksler informasjon.” Hvordan skape bedre flyt i de komplekse arbeidsprosessene fra prosjektering til vedlikehold av bygg og samarbeid på tvers av bransjesiloer for å heve digital modenhet.

Innlegg fra leder for ETIM Norge og EFO Frank Jaegtnes har tittelen; “En internasjonal etablert standard for egenskaper.”

Her tas det opp hvordan løfte byggesektoren digitalt gjennom et felles digitalt språk, hvordan unngå at arkitekter og innkjøpere blar i gamle kataloger og kjøper gårsdagens løsninger og B-Link (tidligere IFD SignOn) er byggenæringens oppslagsverk for produktinformasjon på tvers av flere bransjer. Med B-Link får du tilgang til all relevant informasjon og dokumentasjon som kreves innen bygg, elektro og VA/VVS.

Han vil også ta opp målet med å samle de største aktørene gjennom en felles innlogging er å forenkle og effektivisere byggenæringen. Hensikten er å gjøre det lettere å finne spesifikke produkter basert på egenskaper og tekniske krav gjennom BIM og e-handel. Søkekriteriene er generiske egenskaper som er definert i bestiller og miljøkrav til bygningselementer, som gir treff på konkrete produkter i produktdatabasene.

30. september 2016 – kl 08.00 – 10.00 Radisson Blu Scandinavia Hotell (SAS-hotellet) i Oslo. Påmelding på  www.B-Link.no. Møtet vil bli streamet på bygg.no og vvsforum.no.