Kjrersti Folvik: -Mange i bransjen føler nå eierskap til BREEAM og verktøyet er blitt en referanse.

Livet videre nå som BREEAM NOR er på plass etter to års hardt arbeid

Kjersti Folvik:

0

-Klart at utviklingen av BREEAM NOR har tatt mye av tiden vår. Men nå er katta ut av sekken, sier hun, vel vitende om at det ikke har vært mye hemmeligheter rundt innholdet i sertifiseringen. Nå er det bare å gå i gang med å utnytte et fullgodt verktøy, foreløpig på engelsk.

-Kjempelang prosess, og deilig å ha kommet hit vi er i dag, seir hun. Og puster ut.

Denne nye versjonen er mer fremtidsrettet enn den tidligere. I tillegg er boliger kommet med i BREEAM NOR. Hun viser til at det allerede er registrert et boligprosjekt som skal sertifiseres etter BREEAM NOR.

Dette er OSUs Eufemias Hage i Bjørvika i Oslo, med totalt 145 leiligheter og skal ferdigstilles høsten 2018. Eufemias Hage blir da et av de første boligkvartalene som bygges etter den norske utgaven av den internasjonale miljøstandarden BREEAM.

Hun innrømmer at det foreløpig ikke er mange BREEAM-prosjekter i Norge. 66 sertifikater og 210 registrerte bygg. Men bare de siste par årene har det vært en rivende utvikling og voksende forståelse for verdien av miljøsertifisering. Det har tross alt vært en dobling av prosjekter hvert år, påpeker hun. Fortsetter det slik, er det all grunn til å være fornøyd.

-Mange i bransjen føler nå eierskap til BREEAM og verktøyet er blitt en referanse. For de fleste er BREEAM mer kjent enn organisasjonen som eier sertifiseringen i Norge, det vil si NGBC – Norwegian Green Building Council, opplever hun.

Nå er oversettelsen fra engelsk til norsk i gang. En kurant jobb som gjøres av profesjonelle oversettere med den rette faglige bakgrunnen. Norsk versjon bør være på plass i løpet av høsten, mener Folvik.

Utover høsten står nye oppgaver og venter. Et av områdene er at NGBC skal nå bredere ut, blant annet at leietakere skal få kjennskap til BREEAM og betydningen av miljøsertifisering i bygg de leier lokaler. Dekoding av vanskelige byggfaglige termer må til, slik at innholdet blir lett forståelig.

-Vi må også i større grad få frem godt tallmateriale for blant annet verdiøkning av miljøsertifiserte bygg. Dette er interessant og nødvendig for blant annet  for investorer, banker og mange andre, utdyper hun.

Dette, mener Kjersti Folvik, gjør at NGBC – eller rettere sagt BREEAM må ut i det offentlige rom.

Utover høsten går kursene slag i slag, og flere frokostmøter er under planlegging, møter med fokus på aktuelle problemstillinger og løsninger. Blant annet planlegger vi nå et frokostmøte med tema sirkulærøkonomi og design for ombruk.

-Det er mest medlemmer som kommer, men frokostmøtene våre er åpne for alle. Dette er et miljø hvor ulike aktører og konkurrenter i bransjen får sjansen til å møtes, lytte og diskutere tverrfaglige utfordringer. Nå har vi 253 medlemmer, eiendomsutviklere, rådgivere, arkitekter, materialprodusenter og andre i verdikjeden, forklarer hun.

Det er et stadig tilsig av nye medlemmer, og vi ser nå at de mindre bedriftene begynner å komme. – Medlemmene kommer til frokostmøtene fordi de ser verdien og resultater, gode kurs, sertifisering av bygg osv. Dette trekker med seg nye medlemmer, legger hun til.

Hun forteller at NGBC har et spennende samarbeid med Oslo kommunes Omsorgsbygg. Dette går ut på å tilpasse BREEAM NOR til deres prosjekter.

– Miljøsertifisering av sykehjem er ikke en ferdig oppskrift i BREEAM NOR. Sammen  prøver vi å finne frem til prosjekter hvor miljøsertifisering kan skreddersys, sier hun.

-Jeg er opptatt av å kunne heve blikket. Vi har rollen med å tilby verktøy som gjør det grønne skiftet mulig for bygg- og eiendomssektoren ved å få på plass miljøsertifisering.

-Dette viser seg å være virkningsfullt. Byggenæringen kan masse, og det er snakk om å få satt den kunnskapen inn i system, presiserer hun.

NGBC – Norwegian Green Building Council startet i 2010, og har seks ansatte. Fire på heltid, og to i 60 prosent stilling. Kursholdere og konsulenter og andre  blir leid inn.

-NGBC er kommet for å bli, bedyrer Kjersti Folvik. Dette er blitt en robust organisasjon som har satt seg i bransjen.

-Det er skjedd mye i hele organisasjonen de siste to årene. Vi har orden på økonomi, kvalitet og rutiner, og har bygget en solid plattform å gå videre på, opp mot nye høyder, avslutter Kjersti Folvik i NGBC.