Øyvind Mork: - Hyggelig å bli gjenvalgt som styreleder for denne gruppen, sier Øyvind Mork. Foto: Nicolas Tourrenc

– Powerhouse har skapt store, positive ringvirkninger i næringen

Gjenvalgt styreleder:

0

Powerhouse er et samarbeid som ble dannet for å utvikle spisskompetanse innen planlegging og utførelse av ambisiøse plusshus-konsepter.

– Powerhouse samarbeidet er et ekte entusiasme-, idealisme- og samarbeidsdrevet prosjekt. Det er derfor svært hyggelig å bli gjenvalgt som styreleder for denne gruppen, sier Øyvind Mork.

Ifølge Mork har Powerhouse bidratt til en betydelig endring i norsk næringsliv. 

– Da vi startet for 5 år siden var plusshus et nesten ukjent begrep. I dag ser vi et stadig økende etterspørsel etter plusshus, både hos offentlige- og private aktører. Jeg mener oppriktig at Powerhouse har vært en betydelig bidragsyter til denne utviklingen.

Til daglig arbeider styrelederen selv i det som trolig er verdens mest miljøvennlige, rehabiliterte kontorbygg, Powerhouse Kjørbo. Og det er flere nye prosjekter på gang. Blant annet Drøbak Montessori ungdomsskole, et nybygg som skal stå ferdig til skolestart neste år.

– Powerhouse skal fortsette å være det lønnsomme fyrtårnet innen energi- og miljøvennlige bygg, og vi er stolte over å ha bidratt til at deler av næringen nå kan levere plusshus, sier Øyvind Mork.