Hacking av smarthus er et aktuelt tema som tas opp av Marie Moe, PhD, Research Scientist Software Engineering, Safety and Security SINTEF ICT. Fotomontasje: ITBaktuelt

Smartere drift, hacking av smarthus og veikart mot 2050

Fremtidens Smarte Bygg:

0

Det bygges i dag bygg som over sin levetid skal gå i null, rent miljømessig. Det vil si at de skal produsere like mye miljøvennlig energi som det har kostet å bygge og å drifte bygget i samme periode. Dette ville vært helt utenkelig for bare få år siden. Hvordan er det mulig? Er forventningene blitt innfridd?

NFA – Norsk Forening for Automatisering arrangerer en to dagers konferanse om byggautomasjon den 9. – 10. november på Thon Hotel Oslofjord i Sandvika i Bærum.

NFA oppgir at konferansen passer for aktører, fagpersoner og beslutningstakere innenfor byggautomatisering, leverandørindustrien, byggeiere, myndigheter, arkitekter og konsulentmiljøer samt forsknings- og utdanningssteder.

Det er Katharina Th. Bramslev, daglig leder Grønn Byggallianse som starter de to konferansedagene med å snakke om ”Eiendomssektorens veikart mot 2050”.

Så tar Roy Frivoll, forvaltningsdirektør Avantor for seg ”Visjoner for fremtiden” og Trond Furenes, daglig leder F5 IT AS fortsetter med ”Bygg som en del av den smarte byen”.

”Smartere drift – smarte bygg” er tittelen på Bjørn Antonsens innlegg. Han er seksjonsleder i Undervisningsbygg Oslo KF.

Hacking av smarthus er et aktuelt tema og Marie Moe, PhD, Research Scientist hos Software Engineering, Safety and Security SINTEF ICT er fagpersonen som går inn på dette.

”Smarte bygg hvor alt er oppkoblet, hvordan ha kontroll og eie informasjonen?” Dette er spørsmålet er tittel på innlegget til Atle Årnes, fagdirektør teknologi hos Datatilsynet.

Therese Troset Engan ved NTE, Nord Trøndelag Elektrisitetsverk har gitt sitt innlegg tittelen ”Rammebetingelser sett fra utsiden. Utfordringer knyttet til lavenergihus”.

Så kommer Ole Jakob Sørdalen, Director Research hos Eltek og vil snakke om batteribasert energilagring. Han etterfølges av Bjørn Aas, overingeniør ved NTNU – Senter for Idrettsanlegg og Teknologi og han tar opp temaet energioptimalisering i bygninger; optimal drift og valg av energikilder.

Arne Førland-Larsen hos Asplan Viak vil snakke om erfaringer fra drifting av PowerHouse, Vidar Luth-Hanssen fra Fagskolen i Vestfold gir innblikk i Big data og analytic i smarte bygg og Hans Christian Lønstad, CTO Data Respons Norge AS følger opp med å snakke om smartere bygg med IoT.

Optimal drift av termiske energilagre, med kort og lang tidshorisont er tema som Olaf Trygve Berglihn SINTEF Materialer og kjemi vil komme inn på og Thomas Norseen fra eSmart Solutions har et foreløpig unavnet innlegg til slutt på konferansen som han vil trekke ut av ærmet.

I løpet av disse dagene blir det både konferansemiddag og bedriftsbesøk hos Asplan Viak.

Link til presentasjoner i PDF – format vil bli sendt ut til alle deltakere i etterkant av konferansen. Dette gjelder de foredrag det gis tillatelse til å publisere.

Programkomiteen består av Andreas Erichsen, Erichsen & Horgen AS, komiteleder, Einar Bråthen, Beckhoff AS, Ingvild Johansen, Data Respons AS, Geir Mathisen, SINTEF, Ståle Killie, Cowi AS og Tonje Olsen og Karin Sundsvik hos NFA.

Sponsorer er Datarespons og Eltek. Mer på NFA Norsk Forening for Automasjon