Moderne bygg blir mer komplekse, og det er et stadig problem at det er feil og mangler i de tekniske anleggene etter overtakelse i byggeprosjekter. ITB-koordinatorer fra WSP Norge har akkurat avsluttet et todagers kurs for å systematisere den tekniske fremdriften i byggeprosjekter

ITB-koordinatorer fra WSP Norge kurses, med fokus på tekniske anlegg

Systematisk ferdigstillelse:

0

– Selv om det finnes mange gode verktøy og standarder som kan bidra til gode byggeprosjekter, er vi helt avhengige av å systematisere arbeidet for å ferdigstille tekniske anlegg. Det effektiviserer blant annet overgangen til drift, og reduserer faren for økte kostnader og tap av inntekter i sluttfasen av prosjektet, sier ITB-koordinatorer fra WSP Norge Erik Østby.

– Kursdeltakerne er også blant de første som får kompetansebevis som ITB-rådgivere. Det er jeg veldig stolt av at vi har fått til, sier Østby.

På kurset gikk deltagerne gjennom norsk standard for idriftsettelse og prøvedrift (NS6450) og ITB-standarden NS 3935. Det var også mange diskusjoner om implementering av systematisk ferdigstillelse i nye byggeprosjekter (BA2015) og viktigheten av tverrfaglig teknisk kompetanse.

-For å sikre at byggets ulike tekniske installasjoner knyttes godt nok sammen, stilles det krav til realistiske fremdriftsplaner. Det kreves en helhetlig tankegang, samt evne til å etablere et velfungerende samarbeid på tvers av tekniske fag og entrepriser. ITB-koordinatoren fungerer som en prosessleder som skal kontrollere det tekniske på systemnivå. Det er derfor viktig at man ruster opp prosjektet med tilstrekkelig tverrfaglig teknisk kompetanse, sier Østby.

En av kursdeltagerne, Sajjad Latif, er nyansatt som ITB-ansvarlig i WSP. Han setter stor pris på å komme til en arbeidsplass med høyt fokus på ITB.

Kvaliteten på tekniske anlegg i ferdigstillelsen av byggeprosjekter er en evig verkebyll som har fått godgjøre seg litt for lenge. Jeg er stolt av å være del av et fagmiljø hvor dette virkelig settes på dagsorden, og hvor ITB løftes opp som en av de viktigste prosessene i test- og sluttfasen, sier Latif. 

Bildet under: Dette er gjengen som skal sørge for at byggene fungerer som de skal ved overtagelse. Fra venstre: Kai Rune Braathen, Erik Østby, Sajjad Latif, Morten Møller og Svein Erik Rollstad. Foto: Tuva Bjordal.