Audun Randen Johnson, energirådgiver i Naturvernforbundet.

Naturvernforbundet etterlyser penger til den store energidugnaden

Svikter byggsektoren:

0

Naturvernforbundet påpeker at regjeringens forslag til statsbudsjett vil ikke fase ut bruken av fyringsolje i 2020 og sette i gang den store dugnaden for energisparing.

Stortinget har vedtatt å fase ut fyring med fossil olje i alle offentlige bygg innen 2018 og forby bruk av fossil olje i oppvarming i alle bygg fra 2020. Regjeringen foreslår i statsbudsjettet å øke CO2-avgiften for mineralolje med 20 øre.

Fremdeles finnes om lag 100 000 oljefyrer i norske bygg. For å komme til null utslipp innen 2020 må takten dobles. Ifølge Klimakur 2020 trengs en CO2 pris på om lag 1000 kroner/tonn for å oppnå dette. Det betyr en avgift på ca. 2,76 kroner literen, nesten 3 ganger regjeringens forslag.

I Nasjonalbudsjettet (side 86) viser fremskrivningene at utslippene fra oppvarming av bygg vil være 1,3 millioner tonn i 2030, det samme som i 2014.

– Hvordan i alle dager kan regjeringen basere seg på at utslippene ikke går ned? Nå må regjeringen vise at de faktisk vil ha ned utslippene og få på plass forbudet som er varslet, sier Johnson.

Stortinget har gjennom behandlingen av energimeldingen vedtatt at vi innen 2030 skal spare 10 TWh i eksisterende bygg fra dagens nivå.

– Regjeringen har tidligere lovet et skattefradrag for enøk, men det har ikke blitt innfridd. Naturvernforbundet etterlyser penger til den store energidugnaden, som gjør at vi kan få varme og komfortable hus og realisere målet om 10 TWh spart innen 2030. Den frigjorte energien kan redusere klimagassutslippene og spare verdifull natur for utbygging, sier Johnson.

– For å gjøre det lønnsomt å energieffektivisere bør el-avgiften økes. Økningen som er foreslått på 0,32 øre til 16,32 øre pr kWh vil dessverre ikke gi noen som helst reduksjon i energiforbruket, sier Johnson. Avgiften bør økes til 29 øre pr kWh og så må mer penger gå tilbake i støtte til alle de som faktisk vil gjennomføre energitiltak i boligen.