Illustrasjon: Arkitekt Christensen og Co.

Slik fungerer strømproduksjonen ved Kistefossen barnehage i Asker

Solceller:

0

– NCCs visjon om å fornye vår bransje og levere de beste bærekraftige løsningene handler om å tenke nytt og satse på prosjekter som Kistefossdammen barnehage, sier Stine M. Haugen, leder for miljø og bærekraft i NCC. Det er jo barna våre som skal arve etter oss, så da er det passende at det er en barnehage som går i front, sier Stine.

Kistefossdammen barnehage bygges av NCC og blir Norges første offentlige plusshus og skal stå ferdig i februar 2017. Bygget som skal romme tilsammen 100 barn og 30 ansatte fordelt på 1.300 kvm vil produsere et overskudd av energi som tilsvarer årsforbruket til to elbiler.

Barnehagen bygges som et forbildeprosjekt i Future Built, og har som mål å oppnå 50 prosent reduserte klimagassutslipp fra energi, materialer og transport.

Prosjektmålet er å utvikle et bygg med et arkitektonisk spennende design. Bygget vil bli et plusshus der det produserte overskuddet av energi vil tilsvare årsforbruket til to elbiler.

Prosjektet inngår i FutureBuilt+, en konkurranseserie som skal vise at det er mulig å bygge plusshus innenfor alle bygningskategorier og uavhengig av kontekst og skal generere mer energi enn det forbruker gjennomsnittlig per år. Plusshuset blir forsynt med 100 prosent lokal fornybar energi fra bergbrønner og solceller.

NCC har høy kompetanse på oppføring av bærekraftige bygg, og bygget i 2012 Asker kommunes første passivhus, Borgenbråten Bo- og Aktivitetssenter. Andre offentlige prosjekt med høy miljøstandard er Haukåsen barnehage i Trondheim, Norges første BREEAM-sertifiserte undervisningsbygg og prosjektet Brynsengfaret skole for Undervisningsbygg KF i Oslo, som er et pilotprosjekt på nesten nullenerginivå (nNEB).

FutureBuilt er et tiårig program med visjon om å vise at det er mulig å utvikle klimanøytrale bygg og byområder med høy kvalitet. FutureBuilt skal stimulere til nyskaping og endret praksis og være en læringsarena for utbyggere, arkitekter, rådgivere, entreprenører, kommuner og brukere. Mer om FutureBuilt.

Målet for ”forbildeprosjektene” under FutureBuild er at de skal ha høy arkitektonisk og miljømessig kvalitet, og at de skal bidra til et godt og robust bymiljø med høy livskvalitet. I Kistefossdammen Barnehage i Heggedal er det i tillegg et særlig potensiale i at selve bygningen og dens omgivelser skal fremme en dypere forståelse for hvordan energi og miljø er forbundet blant de nye ”borgere” som skapes her, og dermed bidra til at de skaper et mer bærekraftig
norsk samfunn.

Bygning og landskap skal støtte både lek og læring, og tilby fysiske rammer som fremmer barn og voksnes trivsel, og samtidig deres forståelse for hvordan energi, miljø, og biodiversitet kan balanseres i en moderne, levende, og attraktiv barnehage.

Fakta om prosjektet:

Prosjekt: Barnehage i passivhusstandard Byggetid: Juli 2015 – februar 2017

Byggherre: Asker kommune Entrepriseform: Totalentreprise

Kontrakt: Ca 43 millioner kroner eks. mva Arkitekt: Arkitekt Christensen og Co.

Bildene under viser monteringen v solceller på taket, og helt nederst illusytrasjon av barnehagen når den er helt ferdig. Trykk på den nederste illustrasjonen for større format. Foto: Per Gjert Urdal Solel, illustrasjoner Arkitekt Christensen og Co.