Marina Bay i Singapore.

Her skal DiBK samarbeide og dele erfaringer om åpen BIM

Singapore:

0

Avtalen er undertegnet med Building and Construction Authority (BCA), og dreioer seg om åpen BIM. Gjennom avtalen skal Singapore og Norge samarbeide og dele erfaringer knyttet til bruk av åpen BIM i plan- og byggesaker.

– Signeringen av avtalen med BCA er et resultat av mange års samarbeid, og en markering av at vi tar samarbeidet et skritt videre, sier direktør Morten Lie i Direktoratet for byggkvalitet.

– BIM krever at grunnleggende ISO-standarder er på plass, at markedet tilbyr programvare som støtter disse standardene og en byggenæring som har kompetanse og vilje til å ta i bruk BIM. Hensikten med avtalen er å stimulere markedet i å utvikle løsninger for BIM i plan- og byggesak gjennom å bygge opp både etterspørsel og tilbud, sier Morten Lie.

Avtalen har en klausul om at andre lands myndigheter kan inviteres til å signere avtalen. Med dette ønsker DiBK og BCA å bidra til at flere myndigheter utvikler BIM-basert byggesøknadsløsninger, og på den måten stimulere markedet til å utvikle bedre og nye løsninger som vil gjøre søknadsprosessene enklere og bedre for søker og myndighet.

BIM og byggesak

Singapore har en omfattende offentlig bygningskontroll av prosjekteringen av bygg. For å effektivisere denne bygningskontrollen startet BCA i 2000 et prosjekt, ePlancheck, som skulle bruke BIM på den åpne standarden IFC til å gjennomføre en automatisk kontroll om en IFC-modell av et bygg var i samsvar med de tekniske byggeforskriftene. Dette systemet ble lansert i 2004 og har vært til inspirasjon for lignende systemer over hele verden.

I Norge kontrolleres ikke en byggesak mot teknisk forskrift, men mot regler i saksbehandlingsforskriften og lokale reguleringsplaner. DiBK har derfor jobbet med å utvikle BIM-standardene slik at de kan brukes også på denne type regler og bidra til mer effektive byggesøknadsprosesser.

– Erfaringen viser at det er vanskelig og kostbart å utvikle lokale løsninger fra grunnen av samt å vedlikeholde disse. Det er også en erkjennelse at det er behov for å samarbeide om utvikling av grunnleggende teknologi, som for eksempel standarder og lignende, samt at markedet tilbyr mer “hyllevare”, sier fagdirektør Øivind Rooth i DiBK.

I sitt innlegg trakk Morten Lie linjene tilbake til 2003 da samarbeidet med singaporske bygningsmyndigheter startet i forbindelse med et norsk statsbesøk til Singapore.

– Dette besøket markerte et tidsskille. Det vi så og lærte i Singapore var veldig inspirerende. Besøket ble starten på et arbeid som har resultert i at Norge har blitt en ledende kraft innen internasjonal standardisering av BIM.

Bildet under: Morten Lie, direktør for Direktoratet for byggkvalitet, og Dr John Keung, leder for bygningsmyndighetene i Singapore, signerer samarbeidsavtalen mellom de to landene. Foto: Forskningsrådet.