Morgenstart med risikostyring ved rehabilitering, fornying og ombygging

Multiconsult:

0

Multiconsult inviterer til frokostmøte med tema «Risikostyring ved rehabilitering, fornying og ombygging: Hvordan håndtere usikkerhet i bygge- og anleggsprosjekter?»

Frokostmøtet er gratis og blir avholdt i Multiconsult sine lokaler i Nedre Skøyen vei 2, Oslo, torsdag 20. oktober 2016
klokken 8.00-9.30.

Det legges opp til følgende program:

  • Velkommen | Henrik Bjelland, Multiconsult 
  • Styring av usikkerhet i Multiconsult: Erfaringer fra Jurong Caverns i Singapore | Finn Fagervik, Multiconsult
  • Utfordringer og usikkerhet i fornying av bygninger: Haugesund Lufthavn som case | Tor Henrik Sømme, siv.ark/partner, Archus Arkitekter AS
  • Utfordringer og usikkerhet i rehabilitering av vegtunneler: Tunnelrehabiliteringsprosjektet i Oslo | Hilde Ulvik, prosjektleder, Statens vegvesen

Sjekk her for påmelding

Mer på hjemmesiden til Multiconsult