Illustrasjonsbilde: Fra produksjon av bygningsplater i Kanada.

Starter internasjonalt arbeid med å gjøre EPD-data tilgjengelig i BIM

Norsk idé:

0

Forkortelsen EPD brukes både i norsk og internasjonal sammenheng.

Forslaget til det nye prosjektet har blitt utarbeidet av norske eksperter ledet av Anne Rønning fra Østfoldforskning og prosjektleder Bjørn Brunstad i Standard Norge. Dette kan ses på som et gjennombrudd sier Per Jæger fra boligprodusentenes landsforening, som leder ISO/TC 59. Norge har både lederen og sekretariatet til denne ISO-komiteen.

Forslaget bygger blant annet på erfaringer fra et nordisk prosjekt med deltakere fra Norge, Danmark og Island. Som en del av det nordiske prosjekt ble det utarbeidet en informasjonsvideo «Building the Bridge» som forklarer litt om BIM, EPD og hvordan EPD kan integreres i BIM.

Et norsk prosjekt som støtter opp under dette internasjonale arbeidet er også under oppstart i disse dager. Dette prosjektet ledes av Trine Dyrstad Pettersen i byggevareindustrien med tittelen «Broen mellom EPD og BIM». Gjennom dette prosjektet vil norske eksperter være med på gi viktig bidrag inn i det internasjonale arbeidet.

Det internasjonale prosjektet starter nå opp som et forprosjekt til en arbeidsgruppe under ISO/TC 59 (formelt ISO/TC 59/SC 17/WG 3). Detaljer om hvordan arbeidet vil blir organisert er ikke besluttet enda, men det er planlagt en workshop i mars neste år.

Kilde: Standard Norge