Standard Norges adm. direktør Jacob Mehus skal overrekke NS 5834 til statsråd Jan Tore Sanner.

Ny standard om gode sikringsløsninger for trusselutsatte bygg og eiendom

Frokost med NS 5834:

0

Hvilke leveranser kan bidra til gode sikringsløsninger for trusselutsatte bygg, anlegg og eiendommer? En ny Norsk Standard, NS 5834, gir anbefalinger om når i byggeprosessen man bør gjøre de forskjellige typer vurderinger for å få best mulige løsninger. Standard Norge og Norges Bank inviterer til frokostmøte 1. november hvor standarden blir lansert og overrakt statsråd Jan Tore Sanner i Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Med NS 5834 får utbyggere, brukere, myndigheter, arkitekter og andre rådgivere et felles verktøy for å beskrive sikringstiltak, når disse skal planlegges i byggeprosessen og hva slags kompetanse som kreves i planleggingen av tiltakene. Standarden sier også noe om hvordan sikringstiltakene skal utvikles sammen med andre løsninger, slik at hensynet til økonomi, estetikk og praktiske forhold blir ivaretatt.

I løpet av frokostmøtet skal Standard Norges adm. direktør Jacob Mehus overrekke Norsk Standard, NS 5834 til statsråd Jan Tore Sanner, Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Så skal Jan Tore Sanner snakke om sikkerhet, bygg og eventuelle politiske prioriteringer

 

Og det blir flere faglige innlegg fra aktuelle aktører, blant annet Nasjonal sikkerhetsmyndighet og Norges Bank.

Når: tirsdag 1. november kl. 08:30-10:30 (frokost fra 08:00)

Hvor: Norges Bank, Bankplassen 2, Oslo sentrum (se kart på Norges Banks nettside)

På grunn av sikkerhetskrav for adkomst til Norges Banks lokaler, er det nødvendig med nøyaktig utfylling av påmeldingsskjemaet.

Standard Norge ønsker at arrangementer skal ha en mest mulig bærekraftig profil.Dei oppfordrer derfor deltakerne til å reise kollektivt.

Dersom du har meldt deg på og senere ombestemmer deg, er det fint om de får beskjed slik at de unngår å sitte igjen med overflødig mat.