Fra grupperommet der luftforskerne har alle instrumentene sine, kan de se inn på de frivillige studentene som deltar i BEST VENT-prosjektet. Mens studentene jobber, måles blant annet partiklene i lufta ved hjelp av et spektrometer. ( Foto: NILU)

Grundig prosjekt forsker for bedre inneklima på skolen

Best vent:

0

Lopez-Aparicio er forsker ved NILU – Norsk institutt for luftforskning og har i forskningens tjeneste fått låne et klasserom på Fernanda Nissen skole i Oslo til å måle inneklima og ventilasjon i skolen, skriver forskning.no.

I grupperommet er forskeren omgitt av en rekke måleinstrumenter og apparater. Med dem overvåker hun og kollegaen Matthias Vogt lufta i klasserommet. De måler ozon, partikler i flere størrelser, karbondioksid (CO2), nitrogenmonoksid (NO) og nitrogendioksid (NO2). Gjennom glassruta i døren som forbinder de to rommene, kan de se inn på studentene som sitter bøyd over nettbrettene sine.

– Dette er den første testrunden der vi manipulerer ventilasjonsanlegget for å skape ulike inneklimaforhold, forteller Lopez-Aparicio.

I tillegg til å bruke ulike instrumenter for å overvåke luftkvaliteten fortløpende må forskerne inn i klasserommet rett etter hver 60 minutter lange sesjon. Like etter at studentene har forlatt rommet, er nemlig det beste tidspunktet å måle flyktige organiske komponenter (VOCs) og såkalte aldehyder, som er avgasser fra møbler og bygningsmaterialer.

– Vi vil teste hvorvidt ulike måter å ventilere et rom påvirker luftkvaliteten og på hvilken måte, forklarer Lopez-Aparicio.

I testklasserommet, som elevene nettopp har forlatt, viser det seg at alt er tipp topp. Ved siden av tavla henger en egen CO2-måler, som sammen med termostaten styrer ventilasjonen i rommet.

Stiger CO2-nivået for mye, øker takten på luftutskiftningen.

Det avanserte ventilasjonssystemet lar forskerne ha full kontroll på ventilasjonsforhold og temperatur, og ved hjelp av måleinstrumentene kan de granske hvordan det å justere luftgjennomstrømningen i rommet påvirker studentenes innsats og oppfatning av luftkvaliteten.

– Studentene svarer på to ulike prestasjonstester mens de er her, forklarer prosjektkoordinator Mads Mysen fra Sintef.

– Ventilasjonsanlegg er en stor investering som vi bruker store ressurser på for å drifte i skoler og næringsbygninger, sier Mads Mysen.

– Derfor ønsker vi å finne ut hvordan vi får best mulig utnyttelse av ressursbruken til ventilasjon. Målet er å oppnå både god luftkvalitet og riktig energibruk, og på sikt et bedre og mer oppdatert lovverk om inneklima.

En ny test er planlagt i februar 2017