Elever ved Rygge ungdomsskole kunne rykke inn i august, selv om skolen egntlig skulle stå ferdig til kommende jul. Foto: Rambøl

– Tre måneders prøvedrift mens vi driver full skole

Skoleeksempel:

0

-Et skoleeksempel av en samspillskontrakt, oppsummerer avdelingsleder Arnbjørn Kulbrandstad i Rambøll i Fredrikstad stolt.

– Det meste har fungert veldig godt fra første dag. Vi har en avtale om 3 måneders prøvedrift mens vi driver full skole, og det gjør jo at enkelte ting må justeres underveis. Det er likevel en følelse av at bygget fungerer veldig godt og har en spennende utforming som gir oss store muligheter for variert og aktiv læring for elevene. Samtidig er det et bygg med mye innebygde tekniske finesser som gir oss som skole, ledelse og lærere noe å vokse i og muligheter for utvikling over lang tid framover, sier Elisabeth W. Dyhre, rektor ved Rygge ungdomsskole.

– Fra arkitektens ståsted har samarbeidet i dette prosjektet vært konstruktivt og godt. Vi er veldig fornøyde med resultatet, og det er stas å se at løsningene våre fungerer i praksis, forteller sivilarkitekt Trygve Svalheim fra Asplan Viak. Asplan Viak har vært arkitekt og rådgiver for energi- og miljø.

– Det har vært både faglig spennende og givende å jobbe for å skape landets beste ungdomsskole. Det moderne bygget skal benyttes av elever, lærere, men også alle i nærområdet blir invitert inn på skolen gjennom flerbrukshallen og biblioteket. Den beste tilbakemeldingen vi kan få er at brukerne er fornøyde og at skolen blir et samlingspunkt for alle i nærområdet, avslutter avdelingsleder Arnbjørn Kulbrandstad i Rambøll.

Fakta

  • Tre skoler skulle slåes sammen til en 11.000 kvadratmerter stor skole med total kapasitet på 720 elever.
  • En moderne skole med gode løsninger både for læring og aktivitet ute, flerbrukshall og bibliotek. Livssyklusstandard på 50 år.
  • Smarte løsninger som at skolebygget er plassert skråstilt i lengderetning nordvest-sørøst, noe som gir solrike uteplasser knyttet til verneskogen i sør. skolen som et passivhus med lavt energiforbruk, god fremdrift og med stort fokus på HMS.
  • Kruse Smith AS, har totalentreprisen for den nye skolen.
  • Aplan Viak har vært arkitekt og rådgiver for energi- og miljø.
  • Rambøll har hatt prosjekteringsledelse og vært fremdriftskoordinatorer, samt rådgivende innen RI Bygg, VVS, elektro, akustikk, brann, samferdsel, geoteknikk, samt integrert teknisk byggeledelse.

Bildet under: Interiør fra skolen.