Sentrale personer bak EnergyNest.

EnergyNest vil akselerere vekst av kostnadseffektiv energilagring

Crowfunding:

0
 • Kostnadseffektiv energilagring er en stor utfordring for utvikling og vekst av fornybar energi
 • EnergyNest er et norsk selskap som har en ny lagringsløsning basert på et unikt faststoffmateriale, patentert systemdesign og selvutviklede simuleringsverktøy.
 • Selskapet er grunnlagt av tidligere NTNU professor og ledes av to tidligere McKinsey konsulenter med lang erfaring innen internasjonal industri. Styreformann er tidligere administrerende direktør av Statoil konsernet. 
 • EnergyNest AS har utviklet en løsning for lagring av fornybar energi på et billigere og mer effektivt vis. Selskapet har i dag kunngjort starten på sin crowdfunding-kampanje og tar sikte på å hente inn NOK 5 – 15 millioner (EUR 552,000 – 1,650,000) for å sikre videre internasjonal vekst. Denne finansieringsrunden har allerede hentet inn NOK 2,5 millioner.

  Fornybar energi står ovenfor en rekke utfordringer. Det er slik at solen ikke alltid skinner, og heller ikke slik at vinden alltid blåser. Derfor er det svært viktig å tilrettelegge effektiv lagring av overskuddskraft for å jevne ut forskjellen mellom produksjon og forbruk. Mye fornybar energi går dessverre til spille eller dumpes på grunn av potensiell overproduksjon eller fordi det ikke er nok kapasitet på nettet. Det er ganske vanskelig å lagre energi i stor skala, – dette problemet er blitt understreket av blant annet Bill Gates og hans «Breakthrough Energy Coalition». Utfordringen er nettopp at dagens lagringsteknologier er svært komplekse, kostbare, har uheldige miljøkonsekvenser og har begrenset levetid. EnergyNest har utviklet og demonstrert en ny, verifisert teknologi som løser disse utfordringene i stor skala.

  EnergyNest bruker et spesialutviklet faststoffmateriale som lagringsmedium for høytemperatur varme i sitt system. Materialet heter HEATCRETE® og er utviklet i samarbeid med HeidelbergCement. HEATCRETE® er et optimalisert produkt med høy varmekapasitet og ledningsevne, og ikke minst høy mekanisk styrke. I kombinasjon med avanserte, patenterte design- og simuleringsverktøy, utkonkurrerer EnergyNest andre lagringsteknologier på kostnad ved storskala energilagring. Teknologien er skalerbar, sikker, bygget med materialer som er miljøvennlig og kan resirkuleres, og har en levetid på minimum 50 år. Etter 5 års utvikling, er teknologien vurdert og fullt ut verifisert av uavhengig tredjepart gjennom DNV GL ved pilotanlegget i Abu Dhabi. Dette anlegget er bygget og opereres nå i samarbeid med Masdar, et ledende selskap innen fornybar energi.   

  EnergyNest lanserer nå crowdfunding-kampanjen for å tilrettelegge en stor satsning på kommersialisering av den unike teknologien, bygge konkurransefortrinn i markedet og dessuten stå styrket overfor mulige strategiske partnerskap og videre ekspansjon. «Vi ser etter investorer fra hele verden som kan hjelpe oss å spre budskapet om denne viktige, nye energiløsningen EnergyNest nå kommer med» sier styreformann Harald Norvik, tidligere administrerende direktør i Statoil. 

  EnergyNest gikk sammen med Masdar Institute, en ledende forskningsinstitusjon innen fornybar energi, om å gjennomføre pilotprosjektet i Abu Dhabi. «Vi er overbevist om at EnergyNest er en reell ‘game changer’. Teknologien er kostnadseffektiv, enkel å installere, og har bredt anvendelsespotensial verden over» sier Steve Griffiths, VP Research ved Masdar Institute.

  – Det har vært en fornøyelse å samarbeide med et så profesjonelt team, og ikke minst i forhold til en global problemstilling som jeg lenge har vært bevisst, sier Invesdors norske direktør Peter Moore.

  – Elon Musk ser for seg ‘litium batteri i hvert hjem’. EnergyNest deler visjonen om utbredt energilagring men tror heller at dette vil skje på nett- og system nivå enn at lagring i stor skala finner sted hjemme hos konsumentene. EnergyNest løsning er mye enklere – men likevel mer anvendelig, bærekraftig og miljøvennlig, avslutter Moore.