Roy Anstensen hos IV Produkt med Ipadløsning. Foto: Hilde Kari Nylund

IV Produkt styrer aggregatene fra skyen, og med egen app

Ventilasjon:

0

– Vi har også lansert en ny app for å styre aggregatene, forteller Lars Lerdalen i IV Produkt. Begge deler ble presentert under VVS-dagene i forrige uke.

– Dette har vi fått bra respons på, sier Lerdalen om IV Produkt sin nye skytjeneste for ventilasjonsaggregater.

Der lanserte også IV Produkt et nytt toppaggregat med motstrømsveksler.

-Her kan vi oppnå opp mot 85 % tørr virkningsgrad. Vi har et patentert avrimingssystem som gjør at vi opprettholder høy virkningsgrad så lenge som mulig, opplyser Lerdalen. Systemet styres på temperatur, trykk og tid, og sikrer at aggregatet går i bypass så lite som mulig.

– Vi tillater aldri reduserte luftmengder. Vi har mange tusen sånne anlegg stående rundt, og det fungerer veldig bra, understreker Lerdalen.

IV Produkt har også aggregater med integrert kjøling.

– Disse aggregatene har helt trinnløs kjøleregulering. Kjølemaskinen trinner ned sammen med luftmengden. Dette er en energiriktig måte å kjøle på, og du slipper ekstern kjølemaskin eller tørrkjøler, forklarer Lerdalen. I tillegg har aggregatene kjølegjenvinning. Hvis det er varmere ute enn inne, kan man bruke roterende gjenvinner i anlegget til å gjenvinne kjøling, og da kreves det mindre effekt for å kjøle bygget.

Dokumentasjon blir stadig viktigere

IV Produkt dokumenterer hvor mye det koster å drifte kjølingen et år, og er veldig opptatt av livssykluskostnader (LCC).

– Vi forventer mer fokus på dokumentasjon. Med de kravene vi har nå, må vi ha kontroll på hva vi leverer. Derfor er Eurovent-sertifisering en av tingene jeg har kjempet hardest for, sier Lerdalen.

Han mener det sikrer at ytelsen på papiret stemmer med hva kunden vil oppleve i virkeligheten.