Senior oljeanalytiker Thina Saltvedt i meglerhuset Nordea Markets gir fornybar energi en god fremtid.

– Fornybar energi skulle ikke vokse , men vist seg å bli feil

Oljeanalytiker:

0

Senior oljeanalytiker Thina Saltvedt i meglerhuset Nordea Markets har lenge ment at en av verdens viktigste aktører innen energi, Det internasjonale energibyrået har undervurdert utviklingen i fornybar energi.

– Anslagene deres har vært minimale. Fornybar energi skulle omtrent ikke vokse i det hele tatt – og det har jo vist seg å være helt feil, sier hun i en artikkel på dn.no.

Tidligere denne uken presenterte IEA nye prognoser for fornybar energi i sin Medium-Term Renewable Market Report.

Rapporten viser at byrået har oppjustert veksten med 13 prosent de neste fem årene, sammenlignet med forrige prognose.

Fornybar energi vil fortsatt være den raskest voksende kilden til elektrisitetsproduksjon – med en andel på 28 prosent i 2021, tror IEA. I fjor var andelen på 23 prosent.

Hovedårsaken til den økte optimsimen er en vridning bort fra kull som foretrukket energikilde i viktige etterspørselsland som USA, Kina, India og Mexico.

IEA venter nå at fornybar energi vil stå for over 60 prosent av veksten i den globale elektrisitetsproduksjonen på mellomlang sikt. Slik vil «gapet», som utfasingen av kull har ført til, lukkes.

«Feilen» som IEA har gjort, er å holde fremtidskurvene lineære, ifølge Saltvedt. På et papir vil en slik graf se ut som en rett strek.

– Når det kommer et nytt produkt i markedet, blir kurven ofte S-formet. Det tar altså lang tid før et nytt produkt kommer inn i markedet. Men når du først slår igjennom og kostnadene begynner å komme ned, vil du ha en veldig rask økning, forklarer Saltvedt.

Enkelte steder er sol- og vindenergi allerede konkurransedyktige alternativer for kull og gass.

– Det er nok det IEA har begynt å forutse, at kostnadene har kommet så mye ned at de har begynt å bli konkurransedyktige. Da vil vi få en mye større spredning i markedet enn tidligere, sier Thina Saltvedt til Dagens Næringsliv.