Illustrasjon fra tipsheftet og heftets forside.

Grønn Byggallianse med tipshefte om varmepumper

Et varmepumpesystem kan dekke typisk 70-90% av byggets varmebehov. Anlegget blir spesielt lønnsomt når det brukes både til oppvarming og kjøling av bygninger.

0

Det finnes mange eksempler på systemer som ikke fungerer som forutsatt, verken når det gjelder leveranse av varme/kjøling eller kostnadseffektivitet.

Dette tipsheftet, som er utarbeidet i samarbeid med Norsk Varmepumpeforening, vil gi økt kompetanse til å bestille gode løsninger. 

Last ned tipsheftet her.