GKs fagdirektør ventilasjon Sturla Ingebrigtsen har nå lansert læreboken "Ventilasjonsteknikk del II".

Ventilasjonsteknikkens bibel med fornyet og utvidet utgave

Del II:

0

Fagdirektør for ventilasjon i GK Inneklima, Sturla Ingebrigtsen, lanserer denne høsten del II av sin lærebok «Ventilasjonsteknikk».  Læreboken er basert på Leif I. Stensaas «Ventilasjonsteknikk 1» som ble revidert sist i 1999.

– Store endringer i regelverket, ny forskning og ny teknologi har gjort dette til et omfattende arbeid. Heldigvis har digitale verktøy gjort det enklere enn før å sammenholde og kvalitetssikre ny kunnskap innenfor faget, sier Ingebrigtsen.

Han håper boka kan føre til en fokusendring i ventilasjonsbransjen.

– Et bedre inneklima er bokas røde tråd. Jeg mener det er viktigere enn det jeg oppfatter som et litt for ensidig fokus på energibruken.

I «Ventilasjonsteknikk del II» har Ingebrigtsen egne kapitler for:

  • Lyd og lyddemping i ventilasjonsanlegg
  • Energibruk til viftedrift, oppvarming og kjøling
  • Behovsstyrt ventilasjon
  • Kanaler
  • Brannsikring av ventilasjonsanlegg
  • Innregulering og overlevering av anlegg

Bøkene «Ventilasjonsteknikk del I og II» benyttes i dag som pensum for ingeniørutdanninger i Trondheim og Oslo, samt flere fagskoler over hele landet.

Bøkene gis ut av Skarland Press.