Biblo Tøyen Deichmanske bibliotek er en av vinnerne av Lysprisen 2016.

Slik kan et bibliotek belyses, og bli en vinner

Lysprisen 2016:

0

Beste innendørsprosjekt:
The Wall

Juryens begrunnelse:
Spa er en forkortelse for «Salus per Aqua» – eller helse gjennom vann. På The Well er det helse i både vann og i belysningen. Belysningskonseptet «The Swell» bygger på en metafor på ulike bølgelengder og bølgehøyder, hvor hvert rom og sone får en egen identitet via lysdesignet, som beveger og påvirker brukerne på ulike måter gjennom bygget.

På bakgrunn av prosjektets kompleksitet og størrelse er det benyttet et utradisjonelt styringssystem, som med over 70 ulike armaturtyper gir stor variasjon gjennom hele anlegget. Alle armaturer er kontrollerbare, noe som er imponerende med tanke på prosjektets størrelse og volum.

Les mer om The Well

Beste utendørsprosjekt: Bankplassen Oslo

Juryens begrunnelse:
Belysningen på Bankplassen i Oslo tilfører nytt lys på en edruelig og intuitiv måte. Lysdesignets tekniske kvaliteter er godt løst ved de støpte lyktene, som bevarer noe av vår felles historie og samtidig benytter seg av ny teknologi. Noe som vitner om godt samarbeid mellom prosjektets aktører og god teknisk kunnskap. Det er brukt grep fra scene og teater på en nennsom, men effektiv måte. Prosjektet viser at man kan tenke på lys på mange ulike nivåer, alt fra planlegging, samarbeid med landskapsarkitekter og helt ned på armaturnivå. Lysdesignet respekterer byrommet, både i en historisk og moderne kontekst.

Les mer om Bankplassen Oslo

Åpen klasse: Biblo Tøyen Deichmanske bibliotek

Juryens begrunnelse
Lysdesignet på ungdomsavdelingen på Tøyen Deichmanske bibliotek utfordrer konvensjonene innenfor lysdesign i dag, og har et lysdesign satt på barnas premisser.

Lysdesigner er modig i bruk av grep man ellers finner innenfor effektbelysningen, med effektiv bruk av kontraster i en tradisjonell sammenheng. Et bibliotek er en offentlig arena med lange tradisjoner, og det er flott å se hvordan lysdesigner viser en aktivbruk av kontraster. Lysdesigner viser god brukerforståelse for en spesiell målgruppe, barn og ungdom mellom 10 og 15 år.

Les mer om Biblo Tøyen Deichmanske bibliotek

Det ble også delt ut diplomer tiul flere gode prosjekter. De kan du lese om på Lyskulturs hjemmeside.