Miljøet er et viktig parameter når isolasjonstype skal velges.

– Dette er aldri gjort tidligere – i hvert fall ikke i Europa

Vel blåst:

0

På oppdrag fra Kunnskapsdepartementet er Statsbygg byggherre for den nye administrasjonsbygningen til Campus Evenstad, Høgskolen i Hedmarks minste avdeling.

Etter mange måneders arbeid nærmer bygget seg nå ferdigstillelse, og fortsatt gjelder det ambisiøse målet Statsbygg satte seg for bygget før byggestart: Null klimagassutslipp.

– Dette er aldri gjort tidligere – i hvert fall ikke i Europa. Og hvis prosjektet går som planlagt, vil administrasjonsbygningen overgå plusshusstandarden, sier Michael Lommertz, tidligere seniorarkitekt i Statsbygg.

Klarer man i løpet av byggets levetid å kompensere for alt av klimagassutslipp som går til  produksjon av materialer og drift, så vil bygget trolig være verdens beste klimabygg. Alle beregninger så langt viser at det målet vil bli nådd.

På grunn av de klare miljøfordelene har valget falt på tre som primært byggemateriale. Bygningen er reist med tre-bjelker og -plater fra trefiberprodusenten Hunton på Gjøvik. Deretter er det sprøytet inn rundt 20 tonn med miljøvennlig trefiberisolasjon.

– Vi merker at miljøet er et viktig parameter når isolasjonstype skal velges. Det gjelder både for store byggherrer som Statsbygg så vel som for private huseiere, sier Ole Mathias Lygren, daglig leder og byggmester i Norsk trefiberisolering (NTI).

Bildet under: Slik har arkitekten tegnet det som skal bli verdens beste klimabygg på Campus Evenstad. Illustrasjon: Ola Roald AS Arkitektur

[bildec]2016/45/vif1163p16[/bildec]