Daglig leder i Solenergiklyngen, Trine Kopstad Berentsen.

– Vi har med oss to tredeler av bransjen, og flere andre kunnskapsmiljøer

Solenergiklyngen:

0

Nylig samlet hun hele bransjen til kickoff hos Multiconsult på Skøyen i Oslo. Her var det stemning for å ta en større bit av det globale markedet.

– Vi skal vi posisjonere oss for å ta en større del av det globale markedet, sier daglig leder i Solenergiklyngen, Trine Kopstad Berentsen.

– Målet er å skape arbeidsplasser, styrke konkurransekraften og utvikle partnernes innovasjonsevne. Dette skal gi et effektfullt og synlig løft for hele næringen. Klyngen skal ha med seg hele verdikjeden, fra silisium til sluttmarked, sier Berentsen.

Solenergiklyngen har identifisert fem markedsområder med vekstpotensial:

Bærekraftig produksjon – innovasjon innen eksisterende verdikjede
Bygningsintegrerte løsninger – tilrettelegge for marked, arkitekter og rammebetingelser
Mikrodistribusjon – utviklingsland, hytter, mikro, nano og offgrid-system
Energisystemer – lagring, smartgrids, økt selvforsyning i næringsbygg og boliger og svake nett
Energitjenester – tjenesteinnovasjon og finansieringsløsninger

Trine Kopstad Berentsen er opptatt av at Solenergiklyngen skal etablere en sterk stemme i offentligheten.

– Men vi skal ikke være en lobbyist. Solenergiklyngen skal være en kunnskapsaktør, som leverer solide faktagrunnlag, sier Berentsen.

Solenergi er en kompetansetung næring som krever samarbeid for å oppnå et best mulig resultat, påpeker hun.

– Det kan vi oppnå hvis vi klarer å koble sammen kunnskapsmiljøene i bedriftene, forskningen og offentlig forvaltning, mener Berentsen.

Hun kunne også fortelle at Solenergiklyngen er i vekst. Opptak av to nye partnere er allerede godkjent.

– Vi er nå blitt 51 bedrifter. Det betyr at to tredeler av alle som driver i bransjen er med, sier hun.

– Grønne teknlogier og svarte tall er det vi liker, sa industribyggeren Alf Bjørseth, under samlingen tidligere denne måneden. Han grunnla PhotoCure, Scatec, REC, Norsun og en rekke andre selskaper, fortalte om sin reise i sol som gründer og investor. som fleipet med han har hatt inntekt to ganger i sitt liv: – Det var da jeg solgte aksjer i REC og Scatec.

Han er åpenbart glad for å se den sterke teknologiske utviklingen i bransjen – og den enorme veksten i solenergiinstallasjoner.

– I 1994 var det totale verdensmarkedet 75 MW. I 2013 ble det installert 75 MW i verdensmarkedet – hver eneste dag. I 2015 var dette steget til 150 MW per dag, sa Bjørseth.

På møtet orienterte IFEs sol-senterleder Erik Marstein om det nye FME-senteret for solenergi. Andreas Thorsheim, gründer av solcelleselskapet Otovo, viste hvordan nye forretningsmodeller gir nye muligheter. Utlånsdirektør for industri og miljøteknologi, Ivar Slengesol, i Eksportkreditt Norge, tok for seg solleverandørenes muligheter i det globale energimarkedet.