Frokostmøtet holdes hos Værste AS, Værstetorvet 1, Kråkerøy.

Her møtes ITBbrukerforum i Fredrikstad i desember

Værstetorvet:

0

ITB Brukerforum er møteplassen hvor deltagerne deler kunnskap og kompetanse.  Det legges vekt på metoder og virkemidler for hvordan oppnå ”Mer funksjonalitet pr krone”.

Dette er en uformell møteplass hvor hindringer og barrierer belyses og ryddes av veien og hvor gode metoder og suksesser formidles. 

Arrangørene, Grønn Byggallianse og Integra – Foreningen for tekniske systemintegratorer ønsker å samle viktige aktører i Østfold innenfor eiendomsutvikling og drift, private så vel som offentlige aktører, deres rådgivere, prosjektledere og leverandører av tekniske løsninger.

Det rettes søkelys mot eksempler og erfaringer med bruk av ITB (NS 3935), Idriftsetting og Prøvedrift (NS6450).

I tillegg til prosjektsjef Roy Jacobsen i Værste AS vil Sven-Ove Kvalheim i Rambøll snakke om Prosjekt Rygge Ungdomsskole ved. Fokus er byggherrens ambisjonsnivå, tilbudsgrunnlag/kravspesifikasjoner, prosjektering, ITB – gjennomføring, test og prøvedrift.

Erik A. Hammer i Grønn Byggallianse tar for seg BREEAM Community med en kort innføring av sertifiseringssystemet for områdeutbygging.

Strukturert Idriftsetting og Prøvedrift, forutsetningen for god drift og tilfredse leietagere (NS 6450) er tema på innlegg fra Arne Eggen i Integra.

Frokostmøtet holdes hos Værste AS, Værstetorvet 1, Kråkerøy i Fredrikstad den 8. desember kl 8.00-11.00

Påmelding til arne.eggen@integra.nelfo.no, merkes ITB Brukerforum Østfold. Frist er 28. november. Deltagelse på ITB Brukerforum er gratis.

Arrangører Grønn Byggallianse og Integra, Foreningen for tekniske systemintegratorer.