Studenter ved Fagskolen Telemark, og nå utvides tilbudet til nettbasert fordypning i bygningsautomasjon. Fra januar kan studentene jobbe online uavhengig hvor de oppholder seg. Foto: Fagskolen Telemark.

– Stort søkertall til nettbasert fordypning i bygningsautomasjon

Fagskolen Telemark:

0

-Dette er populært og vi har ikke mer kapasitet til flere studenter nå, forteller Hans Ole Dyrseth leder for Prosjekt og markedsavdeling ved Fagskolen Telemark i Kjølnes i Porsgrunn. Han legger til at dette er videreutdanning, ikke et kurs.

Tidligere denne uka var det et møte med flere bransjer i Telemark, og der kom det tydelig frem at det er nettopp denne påbygningen man trenger innenfor i elektro- og VVS-bransjen.

-Mange i disse bransjene føler at de ikke kommer tidlig nok inn i planleggingsfasen. Men ved at bransjens egne folk, nå løfter kunnskapen vil dette bli mer naturlig, sier Dyrseth.

Han påpeker at det blir mer og mer automasjon i nye og oppgraderte bygg, og sammenligner disse med skip, men dog uten propell.

-Har du fagskoleutdanning fra tidligere innen elektrofagene eller KEM, er fordypningsfagene i bygningsautomasjon en interessant påbyggging i utdannelsen. Fagskolen Telemark tilbyr nettbaserte studier der du bygger direkte på de grunnlagsfagene du allerede har, påpeker Dyrseth.

Han sier at utdanningen tilbys som en nettstøttet e- læringsmodell, hvor studentene kan bo hvor som helst i landet, også i utlandet for den del.

Dyrseth understreker at byggebransjen og elektrobransjen etterspør teknisk utdannet personell til bygging, drift og forvaltning av bygg hvor det er installert avansert teknologi for overvåking og styring.

Gjennom utdanningen skal studentene utvikle faglig kompetanse som de skal bygge på og videreutvikle i sitt arbeid som fagskoleingeniør. Dette skjer gjennom å planlegge, lede og kontrollere egne arbeidsoppgaver og arbeid som utføres av andre i henhold til gitte krav og spesifikasjoner, hvor det reflekteres over gjennomførte oppdrag.

Videre er sosial kompetanse en del av utdanningen, slik at studentene kan samarbeide med medarbeidere, utvikle team, lede og delta i gruppeprosesser og utvikle arbeidsmiljø som både er trygt og utfordrende og som tilfredsstiller krav til helse, miljø og sikkerhet. Sosial kompetanse er også en forutsetning for å kunne samarbeide med kolleger, ledelse og faglige miljø, beskrives det i omtalen av studiene.

Ferdigheter i å bruke IKT i lærings- og utviklingsprosesser, å beregne, kalkulere og styre økonomiske og administrative gjøremål, samt organisere, lede, dokumentere og vurdere lærings- og utviklingsprosesser, inngår også i studiene. Likeså holdninger som synliggjøres gjennom arbeid og i relasjoner med kolleger, ledelse og fagmiljøer.

Dyrseth viser til at kompetanse etter endt utdanning gir en mangfoldig kunnskap, blant annet det å planlegge og gjennomføre overtakelse av teknologien som er i byggene og planlegge og prosjektere bygningsautomatiserte anlegg.

Man skal også kunne drifte og vedlikeholde bygningsautomatiserte anlegg og ta rollen som ITB-ansvarlig og systemintegrator innen bygningsautomasjon.

En helhetsforståelse av tekniske anlegg, slik som varme, kjøling ventilasjon, inneklima, lys med mer og detaljkunnskaper om feltbussystemer, det vil si Dali, KNX, M-bus, BAC-net osv.

Sentralisert styring og regulering av inneklima ved bruk av SD-anlegg, bygningfysikk – SIMIEN, energimerking, kartlegging og vurdering av inneklima, kjennskap til programmeringsspråk, verktøy og protokoller og energiledelse, være ressursperson innen energieffektivisering (ENØK) er det som studentene skal igjennom.

-Med andre ord skal man kunne lede og være ansvarlig for planlegging og gjennomføring av arbeid i automatiserte anlegg, konkluderer Dyrseth.

I januar er det oppstart på det nye nettbaserte fordypningsstudiene i bygningsautomasjon.

Han avslutter med å si at nytt fordypningskurs i Bygningsautomasjon starter opp januar 2018, og at det lønner seg å være tidlig ut med søknader. Han tror at denne utdannelsen ikke blir noe mindre populær fremover, men tvert i mot.

Her kan du lese mer om online-studiet byggautomasjon ved Fagskolen Telemark

Bildene under:
Øverst:
Hans Ole Dyrseth leder for Prosjekt og markedsavdeling ved Fagskolen Telemark i Kjølnes i Porsgrunn.

Nederst: IC-meter og eksempler på måling, er blant det studentene lærer seg å bruke. Et IC-meter brukes for å dokumentere inneklima. IC-meteret installeres på plassen en ønsker målingene, og kobles opp mot en server enten via trådløs eller trådbunden internett tilkobling. Når alt er installert kan en sjekke målingene på nettsiden til IC-meteret via en bruker som er opprettet mot denne måleren. De målingene som kan avleses er temperatur, CO2 nivå i luften, luftfuktighet og støy.