Trond Simonsen fagsjef teknisk i Entra.

Entra satser på kompetanse og æres med LOS Energy Award

Vil være best:

0

Entra har siden 2006 satset betydelig på energisparing og har gått ned fra et forbruk på 232 kWh per kvadratmeter til 155 kWh per kvadratmeter i år. På den måten har de spart betydelige beløp, både for seg selv og sine leietakere.

– Entra ønsker å være det beste eiendomsselskapet på energi i Norge, og resultatene deres viser at de arbeider svært målrettet, sier Anders Gaudestad, juryformann i LOS Energy Award og administrerende direktør i LOS AS.

– Entra drifter sine egne bygg og har jobbet med å utvikle kunnskapen til dem som drifter byggene, bygge gode driftsteam som utnytter hverandres kompetanse og skape et positivt samarbeid med leietakere. Alt dette med mål om å redusere energiforbruket i byggene, sier juryformannen.

Trond Simonsen, fagsjef teknisk i Entra, er glad for oppmerksomheten rundt innsatsen de legger ned.

– Dette arbeidet er forankret på høyeste nivå i Entra og alle ansatte blir målt på energiforbruk. Det gjør det enklere å oppnå de høye målene vi setter oss, sier Simonsen.

Entra vant i kategorien private virksomheter, mens Ruter vant i kategorien offentlige virksomheter. Målet med prisen er å hedre dem som jobber seriøst med energieffektivisering og energiledelse, samt inspirere andre.

I følge LOS  har begge gjennomført omfattende tiltak for å spare energi og viser at det går an å tenke helt nytt i tradisjonelle sektorer som bygg og transport.

– Årets vinnere har imponert juryen med nytenkende, inspirerende og målrettet arbeid innen energisparing, sier Anders Gaudestad.

Ruter, vinner i kategorien offentlig virksomhet, har jobbet målrettet med å redusere energiforbruket på all transport, både for buss, båt, trikk og t-bane. Juryen er imponert over resultatene de ha skapt.

– Ruter har vist at det går an å oppnå svært ambisiøse mål. De er i rute til å nå målet om bruk av kun fornybar energi i løpet av 2020, og energiforbruket går nedover for hvert år, sier juryformann Anders Gaudestad i LOS AS, som mener Ruter er et god eksempel på at fokus på miljø kan være god økonomi.

LOS Energy Award ble delt ut for andre gang, under LOS Energy Day i Oslo.

Årets finalister til LOS Energy Award i klassen for beste bedrift var Entra, MøllerGruppen og OBOS.

Årets nominerte til LOS Energy Award i klassen for beste offentlige virksomhet var Ruter, ROM Eiendom og Lillesand Kommune.

Forutsetningene for å delta er at det årlige energiforbruket er over 10 GWh og at strømsparende tiltak er gjennomført de siste tre årene. Juryen har lagt spesielt vekt på oppnådde resultater, men også kompetanse, systematikk og engasjement teller. Jury har bestått av representanter fra miljøorganisasjonen Zero, konsulentselskapet Entro og LOS Energy.