Fra venstre: Andreas Skavhaug,Thermo Control, driftssjef Robert Funkqvist, Oslo Spektrum og Roger Bang, Oslo Spektrum, foran en av de nye kjølemaskinene hvor man har tatt i bruk det nye kjølemediumet R1234ZE.

Valgte nytt miljøvennlig kjølemedium i nytt kjøleanlegg

Oslo Spektrum Arena:

0

Oslo Spektrum er en av verdens mest hurtige arenaer på omstilling, alt er giret for total omgjøring i løpet av timer. Effektiv flytting av innmat skyldes blant annet et nettverk av traverskraner, der arrangør kan levere forhåndsprogrammerte instrukser. En komplett scene kan også gjøres ferdig på forhånd og rulles på plass.

Under gulvet skjuler det seg også godbiter for den teknisk interesserte. I år har man installert nytt kjøleanlegg, dedikert til både ventilasjon og til islegging.

– Vi kan arrangere det meste her, fra » Disney on Ice » til dampende rockekonserter for 10 000 blodfans. Kjøleanlegget er viktig, hovedstaden kan være het, og selv om det er full sommer ute skal vi ha prikkfritt inneklima, forteller Robert Funkqvist, leder for driftsavdelingen.

Miljøvennlig og ikke giftig
Nettopp under siste sommer har man fått testet ut det nye anlegget, etter å ha jobbet intensivt med å installere det på vårparten.

– Vi hadde brukbare maskiner fra før av, men fordi kjølemediet, R22, fra og med januar 2015 ikke lenger var lov å etterfylle med, måtte vi foreta oss noe, forteller Rune Bang, ved driftsavdelingen.

I forhold til arbeidsmiljø og sikkerhet knytter det seg en rekke vurderinger til valg av kuldemedium. I praksis sto valget mellom to medier og tilhørende utstyr, enten ammoniakk eller det nye miljøvennlige mediet R1234ZE. Økonomisk sett er ikke forskjellen av stor betydning.
– Ammoniakk er et utmerket medium, men i forhold til en lekkasje har R1234ZE fordelen med at det ikke er giftig. I forhold til at det som regel er mange mennesker vi har ansvar her på huset, og ammoniakk kan forårsake panikk, ble det til at vi havnet på R1234ZE, det er også et miljøvennlig og moderne kuldemedium, forteller Funkqvist.

Saken fortsetter under bildet:

Carrier 30XW-PZE880 frekvensregulerte skruemaskiner med HFO kuldemediet R1234ZE. Maskiner betjener kjøling for komfort.

Samkjøring
Det nye anlegget består i av fire kjølemaskiner med skruekompressorer. De to største kjølemaskinene med R1234ZE er dedikert en egen kjølekrets som fjerner varme fra ventilasjonsanlegget. De to mindre maskinene har kuldemedium R134a og kan levere isvannstemperatur ned til -12 °C til legging av is.

De fire maskinene er imidlertid integrert slik at komfortkjølemaskinene primært driftes for kjøling av ventilasjonsluft og lavtemperaturmaskinene for isbane, med det er også lagt opp til at lavtemperaturmaskinene også kan brukes for til komfortkjøling.

– Selve utformingen av samkjøringen for kjølemaskiner har vi brukt flere år på å utvikle sammen med vårt datterselskap Autologic. Denne integrerte løsningen det gjør at kunden får en optimal sammensetning av maskiner, som også kan driftes optimalt med mest mulig energiøkonomisk og stabil drift, sier prosjektleder for leveransen av kjølemaskiner Andreas Skavhaug hos Thermo Control.

Litt ekstra
Kjølemaskinene er bygget med noe overkapasitet og er styrt med frekvensomformere, som sammen med behovsstyrte pumper gjør at energibruken alltid er tilpasset kjølebehovet. Dette sikrer lavest mulige driftskomstnader.
– Alle primærkretser bruker kuldemedium R1234ZE og R134a, mens sekundærkretsene går med etylenlycol på kjølesiden og vann på kondensatsiden, som avgir varme til omgivelsene via kjøletårn, forklarer Skavhaug.

Selve maskinene er Carrier isvannsaggregater.

Saken fortsetter under bildet:

Carrier 30XWP512 skruemaskiner for isbanekjøling og komfortkjøling. Maskinen kan levere temperatur ned til – 12 °C.

– Dette er avanserte, frekvensregulerte skruekompressorer med høy energieffektivitet. I forhold til R134a maskiner blir maskiner med R1234ZE ca. 20 % større ved samme kapasitet. Men maskiner med R1234ZE har fra 0 – 5 % høyere energieffektivitet enn tilsvarende R134a maskiner, sier Skavhaug. R1234ZE har dessuten lav GWP* på 1 (IPPC).

Sikkerhet og energiøkonomi
Selv om det er valgt et ikke giftig kjølemedium er det naturligvis en rekke krav til installasjonen. Standarden NS-EN378 og Norsk kuldenorm 2015 ligger til grunn for risikovurderingene som er innbakt.

– Kuldemedium R1234ZE har klasse A2L, som innebærer «Ikke giftig, lav brennbarhet». Ved en eventuell gassalarm vil anlegget stoppe, starte sirene og rød lampe som blinker, samt ventilering av rom. Alle sikkerhetsventiler i kjølekretsen er tilkoblet avblåsningsrør, som fører ut til friluft på tak dersom disse skulle slå ut. Det er også installert nødstopp for anlegget, forteller Skavhaug.

I forbindelse med innkjøpet valgte Oslo Spektrum å benytte seg av rådgiver Evotek ved Stein Undhjem. Det var etter regulære anbudsrunder at Thermo Control kunne signerer avtale om leveranse.

Vellykket
Prosessen har flytt meget bra, vi er godt fornøyd med jobben som Evotek har gjort for oss. Det er en ekstra trygghet å ha med en erfaren rådgiver til å representere våre interesser, sier Funkqvist. Ikke minst er man svært fornøyd med de gode systemene man har fått for driftsstyring og overvåking

– Alle fakta om driften, som f.eks. antall start/stopp og driftstimer er enkelt tilgjengelig for oss, slik at vi enkelt kan forvisse oss om at alt er ok, sier Funkqvist.
Thermo Control og Evotek følger opp driften via egne overvåkingssystemer, og vil fortsette med dette i nær framtid.

– Oslo Spektrum er en kvalitetsbevisst kunde, der driftssikkerhet, miljøegenskaper og kvalitet er tydelige prioriteringer. Vi har opplevd samarbeidet som godt og konstruktivt hele veien, sier Andreas Skavhaug ved Thermo Control.

*Global Warming Potential.