- Veikartet viser at det er mulig å nå langt hvis byggeiere og myndigheter jobber sammen om det grønne skiftet, sier adm.dir. Per Morten Johansen.

Omsorgsbygg i Oslo har tilsluttet seg De 10 strakstiltakene i veikartet mot 2050

Omsorgsbygg Oslo KF er et kommunalt foretak, som bygger og forvalter barnehager, sykehjem, brannstasjoner, rusomsorgsboliger og andre kommunale formålseiendommer i Oslo. Omsorgsbygg har en ambisiøs miljøstrategi og ønsker å være ledende på utvikling, bygging og forvaltning av miljøvennlige og energieffektive bygg.

0

– Veikartet viser at det er mulig å nå langt hvis byggeiere og myndigheter jobber sammen om det grønne skiftet. Vi går gjerne foran og viser at det er mye en byggeier kan gjøre. Som bestiller kan vi løfte fram de aktørene som tilbyr grønne løsninger. Uten byggeiers etterspørsel, er det ikke noe marked for fremtidsrettede grønne løsninger, sier adm.dir. Per Morten Johansen i Omsorgsbygg.

– Omsorgsbygg var tidlig ute med å bygge plusshus, etterspørre fossilfri byggeplass og se potensiale i å utnytte takflatene. Vi er allerede langt på vei til å oppfylle strakstiltakene”, sier Johansen.

Storebrand Eiendom, Avantor, Undervisningsbygg. Ticon Eiendom og Entra har også tilsluttet seg veikartet og flere andre eiendomsselskap er i prosessen for tilslutning og implementering.

Les mer om Eiendomssektorens veikart mot 2050.