– Det er blitt vesentlig høyere kvalitet på tegningene og det gir langt bedre trygghet for å produsere prefabrikkerte sprinkleranlegg, sier Vegard Ellefskås, salgssjef hos Tyco Building Services.

– REVIT-BIM gir prefabrikkerte sprinkleranlegg nye muligheter

Skepsisen over:

0

–  Det er blitt vesentlig høyere kvalitet på tegningene og det gir langt bedre trygghet for å produsere prefabrikkerte sprinkleranlegg når detaljene tas på tegnebrettet, det vil si i REVIT-BIM, og ikke på byggeplassen, påpeker han.

– Vi ser at byggetiden blir kortere og kortere, og det vi da tilbyr er å flytte arbeidet fra byggeplass til verksted. Når vi får tegninger så bearbeider vi et ferdig byggesett som monteres på byggeplassen. I byggesettet er hver del nummerert, i henhold til det som står på tegningene. Vi kan også lakkere rørene. Det vanlige er rødt eller hvitt, men flere farger kan benyttes, sier han.

Hvis entreprenør eller rørlegger er usikker på om kart og landskap stemmer, med andre ord om de tegningene som er laget har korrekt målt i forhold til det fysiske bygget, så tilbyr Tyco seg å være med å gjøre kontrollmåling før de setter i gang prefabrikkeringen.

Ellefskås forklarer at man avtaler leveringstidspunkt, og ved store prosjekter kan det være aktuelt at byggesett leveres i flere omganger.

Prefabrikkeringen går på millimetere. Blir det mange millimeter feil ett sted og det er lange lengder, så forsterker dette seg til å kunne bli både både centimeter og desimeter.

– Tilbudet fra oss er én samlet pris som gir oversikt for rørlegger. Alternativet er å handle bitvis, med mye smuss og kapp. Og det kan bli mye ventetid fordi ikke alle delene er på plass, og man kommer ikke videre.

– Hele det prefabrikkerte sprinkleranlegget kommer på bil, og leveres direkte inn i rett etasje. På denne måten sparer rørleggeren mye tid i materiallogistikken.

– Kjapt inn og kjapt ut, er mottoet for Ellefskås, og understreker at man ikke går i veien for andre håndverkere, men derimot er fort ferdig.

– Vi bistår også med tips og råd ved monteringsstart. Og råd og vink hvordan man jobber rasjonelt med monteringen.

Han forteller at når anlegget er montert, må man ha en test. Dette skjer ved at det blir utført en trykkprøve over to timer. Anlegget utsettes for et høyere trykk enn det som vil være reelt under driften. Testtrykket er 15 BAR, og da vil man kunne avdekke potensielle problemer eller feil.

– Trykk under driftsperioden avhenger av trykket som kommer inn fra det kommunale vannet. Og trykket vil variere i bruk, i ulike områder. Dette beregnes allerede på prosjekteringsstadiet, sier han.

Han avslutter med å si at krav til vedlikehold av sprinkleranlegg er helt uavhengig av om dette er bygget opp på byggeplass eller montert som prefabrikkert.

Bildene undfer:

Prefabrikkering av sprinkleranlegg går på millimetere i fabrikk, og kjøres på bil til byggeplassen.

Hele det prefabrikkerte sprinkleranlegget kommer på bil.

Alternativet til prefabrikkerte sprinkleranlegg er å handle bitvis, med mye smuss og kapp.