En helt nyutviklet varmtvannsbereder fra OSO som gir stor energibesparing.

– Både varmtvannsberedere og installatører møter nye ErP-krav fra EU

Bolig:

0

Administrerende direktør Sigurd Braathen hos OSO Hotwater forklarer at ErP-direktivet krever at produsenter merker produktene individuelt, men også at installatører av komplette varmesystemer må fremvise en systemrating for anlegget med energimerking.

– EU krever nå at oppvarmingsprodukter energimerkes. I tillegg blir det krav om energimerking av komplette installasjoner bestående av flere ulike enheter. Denne merkingen skal være en hjelp til å gjøre de riktige valgene ved valg av oppvarmingsløsninger, understreker Braathen.

-Hvis en installatør monterer et system satt sammen av flere produkter som for eksempel tank, varmepumpe og et styringssystem, må dette systemet som en helhet merkes, sier han.

Denne merkingen vil baseres på den totale energieffektiviteten til systemet. Braathen påpeker at OSO har gjort dette enkelt for rørleggeren med ferdige energimerker som vil følge OPTIMA-serien fra nyttår.

-OSO Optima beredere er Norges mest solgte varmesentraler og brukes i kombinasjon med varmepumpe og andre energikilder. For å gjøre jobben enklest mulig for våre kunder har OSO gjort ferdig energimerkingen av systemet, og dette følger med OPTIMA-produktene. Rørleggeren behøver kun å overlevere den korrekte systemmerkingen til sluttkunde, sier Sigurd Braathen.

Han viser til at OSO har utviklet merkingen i samarbeid med de ledende varmepumpeleverandørene i Norge. OSO vil også, sier Braathen, bistå rørleggeren med kalkulering av systemmerking for løsninger som eksempelvis inkluderer solfangere og derved ikke faller innunder de klargjorte merkingene.

-Hvordan beskriver du den nye serien varmtvannsberedere?

-OSO Delta er et komplett spekter av “A” rangerte varmtvannsberedere som setter nye standarder for energieffektivitet og varmetap. Delta er tilgjengelig med ErP A-rangering opp til og med 300 liter. Indirekte varmtvannsbereder er nå energivurdert i henhold til varmetap, og dermed måles effektiviteten av isolasjon. Deltas effektivitet vil spare huseiere > 650 kWh / år i varmetap på en 200 liter ift. en bereder fra før 2004, eller 300 kWh / år ift. beredere fra før 2015, sier Sigurd Braathen.

Han beskriver videre at berederen oppnår det ekstremt lave varmetapet gjennom bruk av den nyeste generasjonen av skumisolasjon og bruk av Vacuum isolasjonspaneler. Varmetapet blir da betydelig lavere enn noen andre beredere på markedet, i følge Braathen.

-Ikke bare sparer huseiere kroner på strømregningen, men produktet vil også bistå husbyggere å møte de stadig strengere kravene til energieffektivitet. OSO Delta er resultat av flere års forskning og utvikling for å produsere den mest mulig energieffektive berederen, og er den eneste A rangerte serien på det Norske markedet.

-Delta bruker en helt nyutviklet type PUR-skum for å redusere varmetapet. OSO er den første berederprodusenten i Europa som bruker 4. generasjon PUR-skum. Polyol og isocyanat blandes med en tredje, hemmelig gass som sørger for ca. 17 % bedre isolasjonsegenskaper enn skummet som ble brukt tidligere. I kombinasjon med vakuumpaneler gir det markedets klart best isolerte beredere, sier Braathen.
 

Braathen presiserer at Delta er tilgjengelig for henholdsvis kjeldrift, varmepumpedrift for tappevann og twin coil for kombinasjon av energikilder.

-Etter at vi lanserte DELTA for snart ett år siden har flere av de mest kjente gasskjele- og varmepumpeleverandørene i Europa tatt i bruk produktet. Det har gitt OSO store muligheter på det internasjonale markedet, sier Sigurd Braathen til slutt.

Selskapet vil ikke avsløre hvem kundene er, men DELTA vil altså dukke opp i flere europeiske markeder i tiden fremover.

Bildet under: Administrerende direktør Sigurd Braathen hos OSO Hotwater mellom to beredere av den nye serien Delta.

[bildec]2016/48/xd1176zrx[/bildec]