- Vi synes det er både naturlig og inspirerende å tilslutte oss dette initiativet, sier administrerende direktør Arve Regland.

– Naturlig og inspirerende at Entra tilslutter seg veikartet for 2050

Entra har nå signert tilslutning til “De 10 strakstiltakene” i Eiendomssektorens veikart mot 2050. Entra er et toneangivende eiendomsselskap som i flere år har vist et stort miljøengasjement, blant annet ved å bygge Powerhouse. Entra har vist at det er mulig og regningssvarende å bygge og drifte grønne bygg.

0

En tilslutning betyr at de systematisk vil stille miljøkrav til energibruk og materialvalg i bygging og drift i alle prosjekter. De vil etterspørre fossilfri byggeplass. De vil motivere til innovasjon og nye løsninger i prosjektene og de vil legge til rette for mindre bruk og kast i bygningens livsløp.

– I Entra har vi gjort miljølederskap til en av våre tre strategiske pilarer. Vi vil være med på å løfte eiendomsbransjen videre og synes det er både naturlig og inspirerende å tilslutte oss dette initiativet, sier administrerende direktør Arve Regland.

Storebrand Eiendom, Avantor, Undervisningsbygg, Ticon Eiendom og Omsorgsbygg har også tilsluttet seg veikartet og flere andre eiendomsselskap er i prosessen for tilslutning og implementering.

Les mer om Eiendomssektorens veikart mot 2050.

Grønn Byggallianse er et miljønettverk bestående av de største eiendomsaktørene i Norge med en bygningsmasse på over 30 millioner kvadratmeter. Hensikten med nettverket er å være en arena for aktive utbyggere som vil utvikle seg på miljøområdet og derved bli mer miljøeffektive.