Sigve Pettersen var på utkikk etter nye utfordringer, og valget falt på buildingSMART.

Sigve Pettersen inn som prosjektleder – forlater Rendra

BuildingSMART utvider:

0

Med den voksende interessen, utbredelsen og implementeringen av åpenBIM på tvers av byggenæringen, har buildingSMART ifølge Skinnarland lenge ønsket å utvide staben. At Pettersen var på utkikk etter nye utfordringer var i så henseende et lykketreff. Ikke bare er han en mann som selv har vært med på å utvikle og markedsføre et oppgående, digitalt verktøy bygd på åpenBIM-standardene, han brenner også for at digitaliseringen av byggenæringen skal forgå på åpne og frie formater.

– Pettersen er jo en mann vi etterhvert kjenner godt fra hans tid i Rendra, hvor han gjorde seg bemerket som et aktivt og fremoverlent medlem av buildingSMART Norge. Jeg og styret føler oss trygge på at han vil bidra vesentlig til å ro i land de mange prosjektene vi nå har ressurser til å involvere oss tungt i, sier Skinnarland.

Bakgrunn fra NTNU

Vi slo av prat med den nyansatte prosjektlederen for å høre litt nærmere om hans bakgrunn og hans visjoner for buildingSMART Norge. 

Pettersen forteller at han i utgangspunktet ville bli bilmekaniker, men skiftet raskt kurs og ble flymekaniker i stedet. Etter noen år i Widerøe ble det imidlertid klart for Harstadværingen (opprinnelig Mo i Rana) at det var utvikling og nybrottsarbeid som lå hjertet nærmest. Veien var derfor kort tilbake til skolebenken. Ved NTNU i Trondheim studerte han industriell økonomi og teknologiledelse, med maskin som teknologiretning. Sine masterår tok han på NTNUs entreprenørskole. Det var også her han for første gang kom i kontakt med teknologien som i dag har utkrystallisert seg i «Rendra O.»

– På entreprenørskolen kom vi i kontakt med Covert Vector. Et selskap som syslet med streaming av gigantiske, digitale 3D modeller for olje- og gassindustrien. Teknologien ble uformelt hetende «Remote rendring and streaming.» og gjør det i korte trekk mulig å håndtere komplekse og svært tunge modeller på håndholdte enheter. Covert Vector jobbet utelukkende opp mot olje- og gassnæringen. Vi fikk lov til å se på om det fantes andre anvendelsesområder og markeder, sier Pettersen.

Byggenæringens åpne dører

Slik hadde det seg at Pettersen i midten av januar 2012 tok ansvaret for å se på teknologiens potensiale i bygg- og anleggsnæringen. Så langt hadde Covert Vector mer eller mindre avfeid en mulig satsning i dette markedet på grunn av Autodesks totale markedsdominans og deres ekstreme eietrang til egne formater og datastrømmer. 

– Flere kjenninger fortalte om et stort potensiale for teknologien i byggenæringen, men jeg visste ikke helt hvordan jeg skulle angripe utfordringen. Det gikk imidlertid ikke lang tid før jeg via tips fra senioringeniør Øystein Graffer i Statsbygg, fant meg selv sittende på et studentseminar i regi av buildingSMART. Her fikk jeg det første innblikket i hvordan åpenBIM var i ferd med å transformere en hel næring. På det tidspunktet først og fremst innen prosjekteringsfasen, men det skulle ikke mye fantasi til for å se potensialet i å få modellen spredd ut on ned til byggeplassenes mange smarttelefoner og nettbrett. Hadde det ikke vært for åpenBIM – og da spesielt formatet IFC – hadde det ikke vært noen vei inn på markedet for  oss. Frøet til Rendra var sådd, sier Pettersen.

Ikke like gøy med drift og salg

Pettersen og resten av Rendra-gründerne satte i gang og laget i løpet av kort tid en applikasjon som gjorde det mulig å overføre data fra BIM-modeller lagret i sentrale servere, og streame dem via internett til nettbrett, lapptopper og smarttelefoner. Noe som plutselig kunne gi «alle» byggetegningene rett i lomma.

En etterlengtet revolusjon som ingen tidligere hadde lyktes med. Rendra fikk umiddelbart med seg tre betalende pilotprosjekter, i tillegg til midler fra Skattefunn, IFU og Innovasjon Norge.  Pettersen trekker fram nettverket rundt buildingSMART som en vesentlig årsak til interessen og støtten. Et nettverk som er aktivt og står sterkt i norsk byggenæring.

–  Det var på dette tidspunktet jeg følte at det var på tide å se seg om etter noe annet. Jeg er en utvikler. Jeg vil bruke ingeniøren og entreprenøren i meg. Jeg har lyst til å skape og utvikle. Bygge noe nytt. Ikke selge og markedsføre noe som er ferdig utviklet. Etter noen hektiske år var Rendra i en vekstposisjon. Seniorledelse var hentet inn, et selgerapparat var på plass og salgsarbeidet begynte å bære frukter. I tillegg til pilotprosjekter og de tidlige kundene, hadde vi også fått med oss større kunder som Avinor, GK og Backe-gruppen. Det var også omtrent på denne tiden jeg tydelig så at digitaliseringen og effektiviseringen av næringen krevde mer enn det Rendra kan bidra med, sier Pettersen.

Brikkene faller på plass

At det åpnet seg en mulighet i buildingSMART er han derfor svært glad for. Utfordringene står i kø. Utfordringer som har det til felles at de skriker etter en ildsjel med teft for utvikling og nybrottsarbeid.

– Jeg føler meg utrolig privilegert som kommer inn akkurat nå. Jeg tror at buildingSMART i tiden som kommer vil høste fruktene av mange års hardt arbeid. Det er derfor et ypperlig tidspunkt å rigge organsiasjonen for ytterligere vekst. Bare i løpet av denne ene uken jeg har vært på jobb,  har det falt mange prosjekter i fanget mitt som kan vise seg fruktbare å delta i. Prosjekter som vil gi mye tilbake. Nå har vi organisasjonen til å ta på oss et slikt ansvar, sier Pettersen.