Se opptak fra temamøtet Merverdien av grønne bygg på www.byggalliansen.no.

Merverdien av grønne bygg – de første resultatene

En viktig rammebetingelse for næringsaktører i framtiden vil være sirkulær økonomi og klimanøytralitet. Det vil si at mot 2050 vil alle bygg være det vi i dag kaller “grønne”. Mye vil endre seg i tiden som kommer. Vi har forsøkt å ta pulsen på hvor vi står.

0

Deltagerne i vår undersøkelse har bygget 54 av 72 BREEAM-NOR bygg og 20 av 40 FutureBuilt bygg. De vet hva de snakker om når nesten halvparten av dem har vedtatt at de alltid skal BREEAM-klassifisere nybygg, mens resten svarer at de alltid vurderer BREEAM-NOR.

– Det dreier seg i hovedsak om nedside-sikring, sa Stig Bech, advokat og partner i BA-HR i sitt innlegg om verdifastsettelse og betydningen av å ikke sitte med bygningsmessig «svarteper» i et marked i endring.

Finanssiden er en viktig premissleverandør. Visste du at KLP logger klimagassfotavtrykk for sin investeringsportefølje? Jeanett Bergan, ansvarlig for ansvarlige investeringer i KLP presenterte hvordan KLP setter krav til virksomheter. Hun viste også listen over svartelistede selskaper. Peter Groth tidligere direktør i Aspelin Ramm, spurte fra salen når de første eiendomsselskapene kommer på listen.

Entra har testet ut Grønne obligasjoner. Tore Lia fra Entra konkluderte med at dette riktig vei videre og begrunnet dette i sitt innlegg.

Erlend Aas Gulbransen fra Høgskolen i Lillehammer viste interessante grafer på at de som satser på implementering av bærekraft har markant høyere aksjeverdi.