Vil oppnå Breeam-klassifisering Very Good.

Byggalliansen valgte Trappehuset ved Trondheim stasjon som månedens bygg

Kontorprosjekt:

0

Bygget er på fire etasjer hvor plan 3 vil få direkte adkomst fra Sjøgangen. I tillegg er det bygget to trapper fra Sjøgangen og ned til plattformene.

ROM Eiendom planlegger også Østbebyggelsen sammen med Sør-Trøndelag Fylkeskommune og Trondheim kommune. Etablering av Trappehuset vil bidra til at trafikkstrømmene i byen blir mer effektive og Trondheim S fremstår som et moderne og fremtidsrettet kollektivknutepunkt.

Det anslås at flere millioner vil trafikkere knutepunktet Nye Trondheim S når det er ferdig utviklet. Byggets plassering sentralt i Trondheim gjør at transportutslipp til og fra bygget reduseres. Byggets plassering på jernbanesporet gir arealeffektiv utnyttelse av tomteareal.

Bygget er opparbeidet med materialer av høy kvalitet og universell utforming. Bevisst valg av energieffektiv belysning og styring, samt desentrale energimålere gir et lavt energiforbruk i bruksfasen. Solavskjerming kan overstyres av brukerne og kan således tilpasses den enkelte bruker. Avfallsrommet er tilpasset fasiliteter som skal inn i bygget og god avfallshåndtering.

Nybygget sto ferdig i 1. kvartal 2016 og var allerede da nærmest fullt utleid.

Det er gjennomført en rekke tiltak i byggefasen for å redusere miljøbelastningen og oppnå Breeam-klassifisering Very Good. Bl.a. har brakkeriggen (kontordelen) varmegjenvinner på ventilasjonsaggregat, bevegelsessensorer på belysning og gode u-verdier på det bygningsmessige.

Gitt byggets plassering er hele råbygget og tak, samt store deler av fasader prefabrikkert og løftes rett på plass. Omfanget av plass-støpte konstruksjoner er derfor lite.

Energiforbruk på byggeplass måles månedlig og loggføres og det er satt mål for et lavt energibruk på byggeplassen.

Fakta

  • Breeam Very Good, Energiklasse B-bygg
  • Areal: 4 500 m2
  • Arkitekt: PIR II
  • Entrenprenør: Skanska Norge
  • Ferdigstillelse: 1. kvartal 2016
  • Konsulenter: Optiman Prosjektledelse AS, Aas-Jakobsen Trondheim AS
  • Leietakere: Narvesen, Røft Rôtisseri, FARA, KPMG, Svea Finans, Byåsen Bakeri

Lenker – les mer om prosjektet
www.romeiendom.no
www.skanska.no

Bildet under: Trappehuset, Fosenkaia 7 i Trondheim.

[bildec]2016/49/ihx1183r6p[/bildec]