Innfelt: Daglig leder i Rendra Kristin Omholt-Jensen og BIM-ansvarlig i GK Gruppen Kjetil Johansen.

– Innen fem år er vi tett på 100 prosent BIM i våre prosjekter

BIM-samarbeid:

0

– Mange feil kan unngås og det ligger potensielt store besparelser i å utnytte digitale løsninger hele veien fra prosjektering til montering, drift og vedlikehold, sier Kjetil Johansen, i forbindelse med at GK nylig har inngått samarbeidsavtale med Rendra.

​Bakgrunnen for avtalen er at gruppen ønsker å implementere åpenBIM i alle prosesser. Også når det kommer til det rent praktiske ute på byggeplass. Håpet er å få ned antall feil, effektivisere byggingen, bedre dokumentasjonen og fremme samhandling på tvers av fagbarrierene.

– Generelt sett er BIM foreløpig lite utbredt i elektro-bransjen. Så langt har ikke verktøyene vært tilgjengelige og tilstrekkelig brukervennlige. Med Rendra O har dette nå endret seg og det er ikke lenger noen grunn til å IKKE bruke BIM for all teknikk i ett gitt bygg, sier Johansen.