Bedre planlegging og samarbeid mellom fagene før byggingen starter gjør byggeprosessen billigere og mer effektiv. Foto: Skanska

Digitale hjelpere inntar byggeplassen, med bedre samarbeid og kortere byggetid

Hightech:

0

Entreprenøren har over de siste fire årene ledet forskningsprosjektet SamBIM (Samhandling i byggeprosessen), som har hatt som mål å skape bedre og mer effektivt samarbeid mellom aktørene i byggeprosjekter. Det skal skje gjennom bruk av nye gjennomføringsmodeller og digitale verktøy som for eksempel bygningsinformasjonsmodellering (BIM)- altså digital modellering av et bygg, skriver forskningsmagasinet Gemini.

Med seg i prosjektet har de forskningsinstitusjoner som Fafo, NTNU og SINTEF, samt Statsbygg, Link arkitektur og Multiconsult.

– Gjennom dette prosjektet har vi funnet ut at målrettet bruk av digitale verktøy skaper mer samhandling. Og økt samhandling skaper igjen en mer effektiv byggeprosess, sier Cecilie Flyen i SINTEF.

SamBIM prosjektet har også avdekket at samhandling tidlig i byggeprosessen er viktig. Gjennom opprettelsen av et BIG Room med store skjermer og tett samarbeid mellom alt fra entreprenør, arkitekter, rådgivere og byggherre har redusert antall feil under byggingen og ikke minst skapt entusiasme og samhold i gruppa.

SINTEF, Skanska og flere andre samarbeidspartnere deltok i forskningsprosjektet SamBIM. Seniorforsker i SINTEF, Cecilie Flyen og Thomas Akselberg Sæve fra Skanska.

– Jo flere feil og mangler vi klarer å avdekke før byggingen starter, jo billigere og mer effektiv blir byggeprosessen. Samtidig er det klart at partnere føler mer ansvar og eierskap til prosessen når de blir involvert tidlig i prosessen. Alle disse funnene vil vi ta med oss videre, sier Sæve.

Byggebransjen lever under stort kostnads- og tidspress. For å være konkurransedyktig vil prefabrikasjon være et must, skriver Gemnini.no.