Med lanseringen av xStorage Home nærmer vi oss raskt en revolusjon innen forbrukerstrøm, mener Nissan. Blå batterienhet på veggen.

Batterier på vei inn i boliger gir fleksibel bruk, og kan levere strøm

Strømkontroll:

0

Det er den japanske bilprodusenten Nissan med erfaring med bilbatterier og Eaton, ledende innen strømstyring som utvider porteføljen av løsninger for energilagring for privatmarkedet ved å lansere en serie på seks xStorage Home produktkonfigurasjoner. Det gir forbrukerne et bredere utvalg for å dekke ulike energibehov.

Denne kunngjøringen kommer samtidig som det åpnes for forhåndsbestillinger av xStorage Home begynner i dag i Storbritannia, Norge og Tyskland.

xStorage Home-systemet kan lagre energi fra solcellepanel eller fra strømnettet, og gjøre energiforbruket rimeligere og mer bærekraftig. Det avanserte styringssystemet i xStorage Home er også tilrettelagt for at forbruker kan selge energi tilbake til strømnettet – en mulighet som det forventes at energiselskaper vil tilby i fremtiden.

Systemet gir forbrukere større kontroll over hvordan og når de ønsker å bruke energi i sine egne hjem, slik at de kan unngå perioder med høye strømpriser. Den utvidede produktserien tilbyr forbrukere flere valgmuligheter for strømkapasitet og prisnivå. De ulike konfigurasjonene tillatter kunder å velge enten resirkulerte eller nye batterier.

xStorage Home-enheter med resirkulerte batterier fra Nissans elektriske biler, blir priset til en startpris på EUR 3500, etter dagens kurs ca 32 000 kroner (ekskl. MVA og installasjonskostnader) for en strømkapasitet på 3,5 kW og stiger til kun EUR 3900 for 6 kW. Enheter med nye Nissan-batterier starter på EUR 5000 og stiger til EUR 5580, drøyt 50 000 kroner for den høyeste kapasiteten, og har en utvidet garantiperiode på ti år.

Koblet til en privat strømforsyning og/eller fornybare energikilder som solpaneler, har enheten potensial til å revolusjonere måten folk styrer energiforbruket i sine egne hjem på.

xStorage Home leveres med vekselrettere for solpaneler som en del av løsningen. Hvis et hjem er utstyrt med solpaneler, betyr det at forbrukeren kan koble dem direkte til xStorage Home for å lagre energi og forsyne hjemmene sine med ren, fornybar energi. Kunder kan også spare penger på strømregninger ved å lade når fornybar energi er tilgjengelig eller billigere, og frigi denne lagrede energien når etterspørsel og kostnader er høye.

xStorage Home-enheten har også evnen til å levere energi tilbake til strømnettet når dette måtte bli mulig. Dette gir en potensiell ekstra inntektskilde, da kundene vil kunne selge lagret energi tilbake til strømnettet når etterspørsel og kostnader er høye.

Systemet gir også forbrukere løsningen for reservestrøm, ideelt når strømnettet sliter under stor belastning. Tilkoblingsmuligheter til smarttelefon gjør at forbrukere kan bytte mellom energikilder ved et tastetrykk.

Paul Willcox, styreformann i Nissan Europe, sier:

– Strømpriser og tilgjengelighet har lenge bekymret oss alle, og med dette produktet vil endelig forbrukere kunne ta kontroll over hvordan og når de bruker strøm i boligene sine.

– Vi har allerede sett overveldende interesse for dette produktet. Med lanseringen av xStorage Home nærmer vi oss raskt en revolusjon innen forbrukerstrøm, sier han.

Denne overgangen mot bruken av alternative energikilder er i tråd med forbrukeretterspørselen over hele Europa. Nissan’s Social Index-rapporten viste at miljøproblemer er en av de europeiske forbrukernes største bekymringer for fremtiden. Et overveldende flertall av de spurte (91 %) gleder seg til å se flere alternative energikilder utviklet i fremtiden og 89 % ønsker å se at resirkulerte materialer brukes på mer innovative måter.

Frank Campbell, administrerende direktør hos Eaton Electrical and Corporate EMEA, sier:

– Europeiske forbrukere krever i stadig større grad alternative løsninger for strømstyring. I samarbeid med Nissan har vi utviklet en rekke rimelige energilagringsløsninger for privathusholdninger, som er klare for bruk og gir forbrukerne et valg blant seks alternativer. Selv om andre energilagringsprodukter for privathusholdninger er tilgjengelig på markedet, tar vi sikte på å unngå de skjulte ekstrakostnadene og oppnå lavest mulig totale eierkostnader.