Lena-Valle videregående skole med Marius Kristiansen (t.v) og Tora Marie Hveem Kjølseth innfelt.

Energi- og miljøfag er viktig for framtida, og du er garantert jobb

Lena-Valle VGS:

0

 «Naturbruk med energi- og miljøfag» er et nytt studieløp på Lena-Valle videregående skole. Dette er en utdanning  som samfunnet har behov for, påpeker skolen.

Det er framtida vår

I følge skolen åpner studiet dørene til ei grønn framtid.

– For framtida trenger vi ungdom som er villige til å gjøre en skikkelig innsats på skolen slik at de kan forandre den verden vi er inne i. Vi må ha ungdom som forstår de grunnleggende teknologiene som i framtida skal bære energiforsyningene i samfunnet; vind-, sol-, og elektrisk energi, som da blir enerådende etter hvert som oljen forsvinner, sies det i en promoteringsvideo for studiet.

Kolbujenta Tora Marie Hveem Kjølseth, og Marius Kristiansen fra Kapp har begge gått på Lena-Valle videregående skole. Når Tora Marie får høre om tilbudet «naturbruk med energi og miljøfag» synes hun det er et ideelt tilbud for dem som vil ha et yrke og en jobb som handler om energi og miljø.

– Du skal velge energi- og miljøfag fordi det er veldig moro, sier Kjølseth, som selv har valgt nettopp denne studieretningen etter avsluttet videregående skole.

– Det er framtida vår, istemmer Kristiansen.

Spennende muligheter for videre studier

Etter avsluttet videregående skole begynte både Tora Marie og Marius på NMBU hvor de tok bachelor i energi og miljøfysikk. Etter bachelor har Tora Marie studert vann og miljøfysikk som har gitt henne kunnskap om hvordan samfunnet skal forberede seg på ekstra store nedbørmengder, blant annet på grunn av klimaendringer. Hun avslutter studieløpet med en mastergrad våren 2017.

Marius studerer nå master i miljøfysikk og fornybar energi. Han har spesialisert seg på energifysikk, og skriver masteroppgaven sin om fremstilling av metaller som egner seg for ”magnetisk kjøling”. Denne skrives i samarbeid med Institutt for energiteknikk på Kjeller. Nedkjølte metaller kan brukes i elektriske kretser for å minske effekttap. Teknologien kan anvendes på fremtidens batterier og brenselceller.

Nesten garantert jobb

De er begge enige om at å studere energi og miljø er studievalg de ikke angrer på, og som de anbefaler videre.

Tora Marie har fått jobb mer enn 8 måneder før avsluttet utdanning. Da skal hun arbeide med det hun har studert: Hvordan løse utfordringene med få vekk mest mulig overflatevann uten at det gjør skade.

– Hvis du er interessert i miljø, så søk da vel!, oppfordrer hun.

Eksempler på yrker man kan utdanne seg til etter studieretningen «naturbruk med energi- og miljøfag» er sivilagronom, veterinær, rådgiver i jord- og skogbruk, miljøvernkonsulent og sivilingeniør.

Hvem passer studiet for?

Studiet passer for deg som interessert i planter, dyr, klima og miljø, og som vil arbeide med bruk og utnyttelse av naturen og naturressursene. Det passer for deg som liker å kombinere praktisk arbeid med teoretisk kunnskap, og som ønsker å studere videre på universitet eller høgskole.

Det er fokus på fornybare energikilder – sol, vind, bioenergi og vann. Etter tre år har du spesiell studiekompetanse med fordypning i realfag som åpner for videre utdanning ved de fleste høgskoler og universitet.

Mer informasjon